پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات بانکی به دیگران ← → 11. تسهیلات مساقات[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مساقات

حکم تسهیلات مساقات

مسأله 1487. در قرارداد تسهیلات مساقات، باید شرایط صحّت مساقات که توضیح آن در جلد سوّم فصل مربوط به آن ذکر شد، رعایت گردد.
همین طور، اگر تسهیلات مساقات دارای شرط دیر‌کرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بانکی باشد، حکم آن در مسألۀ «1511» ذکر می­شود.
مسأله 1488. اگر بانک بخواهد سهم محصول خود را توسط عامل به فروش برساند، می‌تواند وی را وکیل نماید تا سهم بانک را فروخته و قیمت آن را به بانک بپردازد و این موضوع می­تواند به صورت شرط ضمن عقد در هنگام انعقاد قرارداد ذکر ­شود.
واگذاری امتیاز وام یا تسهیلات بانکی به دیگران ← → 11. تسهیلات مساقات[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مساقات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français