پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم تسهیلات مساقات ← → حکم تسهیلات مزارعه

11. تسهیلات مساقات[1] / کیفیّت عملکرد بانک در تسهیلات مساقات

٭ در «تسهیلات مساقات»، برخی از بانک­ها که در حوزۀ فعالیّت شعَب خود، دارای درختان مثمِر یا قابل ثمر‌دهی می‌باشند[1] به عنوان «مالک» با فرد متقاضی تسهیلات (عامل)، قرارداد مساقات منعقد می‌نمایند و در پایان قرار‌داد، محصول به دست آمده به صورت کسر یا درصد مشاع بین آنان تقسیم می‌شود.

[1]. طوری که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرّف در آن باشند.
حکم تسهیلات مساقات ← → حکم تسهیلات مزارعه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français