پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

2. ضمانت بانکى / معنای ضمانت نامۀ بانکی و برخی از اقسام آن ← → نمونۀ دوّم حوالۀ بانکی و حکم آن

نمونۀ سوّم حوالۀ بانکی و حکم آن

مسأله 1492. اگر فرد از بانک بخواهد که مبلغی را از وی دریافت نموده و همان مبلغ یا معادل آن از ارز دیگر را به شخص دیگری در داخل یا خارج کشور بپردازد، دریافت کارمزد در قبال این حوالۀ بانکی دو صورت دارد:
صورّت الف. فرد متقاضی، ‏ بانک را وکیل در انتقال مبلغ مذکور به شخص ثالث نماید؛ در این صورت، دریافت کارمزد در قبال این عمل اشکال ندارد.[1]
صورت ب. فرد متقاضی، مبلغ مذکور را به بانک قرض دهد و از بانک بخواهد طلب مذکور را به شخص ثالث که به بانک حواله می­شود بپردازد؛ در این صورت، نیز دریافت کارمزد در قبال این عمل اشکال ندارد.
شایان ذکر است، شرط پرداخت طلب به شخصی که به بانک حواله داده می‌شود در ضمن عقد قرض، موجب ربا شدن قرض مذکور نمی­شود.[2]

[1]. چنین عملی می‌تواند بر جُعاله تطبیق شود.
[2]. عملیّات بانکی دیگری نیز وجود دارد که به اسم «حوالۀ بانکی» معروف می‌باشد به این شرح: «فردی که برای پرداخت بدهی یا انجام معامله‏ای باید به طرف معامله یا طلبکار خود اثبات کند مبالغ لازم را در اختیار دارد و به این جهت که قصد حمل پول نقد ندارد، مبالغ خود را به بانک داده تا بانک چکی در وجه وی یا در وجه شخص مورد نظر صادر کند و در صورت صدور چک در وجه متقاضی‏، نامبرده با ظهرنویسی، آن را به شخص مورد نظر واگذار می‏کند».
حکم این عملیّات، نظیر نمونۀ سوّم حوالۀ بانکی است.
2. ضمانت بانکى / معنای ضمانت نامۀ بانکی و برخی از اقسام آن ← → نمونۀ دوّم حوالۀ بانکی و حکم آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français