پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

شرط پرداخت حقّ عضویّت ← → دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه

شرط ادارۀ مجّانی صندوق

مسأله 1526. اگر اعضا در اوّلین جلسه، مبالغ جمع‌آوری شده را بدون قرعه کشی به مسؤول صندوق قرض دهند[1] و با وی شرط نمایند که مدیریّت صندوق و رسیدگی به امور آن را به‌طور مجّانی تا پایان دوره عهده ­دار شود، ربا و حرام محسوب می­شود؛
البتّه، چنانچه عمل مذکور بدون شرط از ناحیۀ قرض دهندگان باشد، اشکال ندارد.

[1]. فرض مسأله در مورد صندوقی است که بنا دارند نوبت وام هر عضو را با قرعه تعیین کنند؛ البتّه اگر نوبت اعضا به روش دیگری هم تعیین شود، قراردادن چنین شرطی برای اعطای وام به مسؤول صندوق از طرف قرض دهندگان، همین حکم را دارد.
شرط پرداخت حقّ عضویّت ← → دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français