پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (2) ← → راهکار هشتم: «قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی»

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (1)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، سرمایه‌گذار به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُتصالِح» می­باشد.

مفاد قرارداد وکالت مصالحه

صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح» مصالحه می­کند بر اینکه:
1. عامل، وکیل تبرّعی (مجّانی) از طرف وی با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدّت قرارداد باشد.
2. عامل، وکیل باشد تمام سود حاصل را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید.[1]
در ازای اینکه مبلغ معیّن ..... (که برابر با مجموع مقدار سودی است که در مدّت قرارداد بنا است به سرمایه‌گذار پرداخت شود) بر ذمّۀ سرمایه‌پذیر (به عنوان عوض مصالحه) باشد.
سرمایه‌پذیر به عنوان «مُتصالِح» مصالحه مذکور را قبول می­نماید و حسب مفاد صلح وکیل سرمایه‌گذار می­باشد.

مدّت قرارداد: مدّت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... می‌باشد.

شرایط ضمن مصالحه

1.
سرمایه‌پذیر (مُتصالح) موظّف است مبلغ مورد مصالحه را در طیّ 12 قسط به‌طور ماهانه - مثلاً - در اوّل هر ماه، به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید.
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، سرمایه‌پذیر متعهّد ­می­شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[2]
شایان ذکر است، آنچه به عنوان «تذکّرات» در نمونۀ اول از «قرارداد وکالت، جُعاله» در ذیل مسألۀ «1552» بیان شد، در این مورد نیز جاری است.
این قرارداد می­تواند با جا به جایی عنوان «مُصالِح» و «مُتصالِح» نیز انشاء شود که در ادامه ذکر می­شود.

[1]. در این قرارداد جُعْل و حقّ الزحمه­ای برای عامل در نظر گرفته نشده و به‌جای آن، وکالت در تملّک و مصالحۀ بلاعوض و مجّانی سود حاصل از سرمایه به وی اعطا شده است و از آنجا که پول (رأس المال) مال صاحب سرمایه است و معاملات به وکالت از وی انجام می­شود، سود حاصل از آن هم مربوط به وی می‌باشد. بنابراین، سرمایه‌گذار می‌تواند برای مصالحۀ سود به سرمایه‌پذیر وکالت بدهد تا وی پس از حصول سود (تحقّق آن)، با انشای مصالحه، سود را تملّک نماید و تا زمانی که مصالحه انجام نشود، سود به ملکیّت وی در نمی‌آید.
[2]. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر شد.
قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (2) ← → راهکار هشتم: «قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی»
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français