پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (3) ← → قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (1)

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (2)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌گذار به عنوان «مُتصالِح» می­باشد.

مفاد قرارداد وکالت مصالحه

سرمایه‌پذیر به عنوان «مُصالِح» بر ذمّۀ خویش مبلغ معیّنی را (که برابر با مجموع مقدار سودی است که در مدّت قرارداد بنا است به سرمایه‌گذار بپردازد) به نفع سرمایه‌گذار مصالحه می­کند در ازای آنکه از طرف سرمایه‌گذار:
1. وکیل تبرّعی (مجّانی) با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر­ ربوی در مدّت قرارداد باشد.
2. وکیل باشد تا تمام سود حاصل (محقّق شده) را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید.[1]
سرمایه‌گذار به عنوان «متصالِح»، مصالحه مذکور را قبول می­نماید.
شایان ذکر است، مدّت قرارداد و شرایط ضمن مصالحه و سایر خصوصیّات همانند نمونۀ ارائه شده در قرارداد قبل است.

[1]. به پاورقی «1»، صفحۀ «667» رجوع شود.
قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (3) ← → قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (1)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français