پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

بررسی برخی دیگر از راهکارهای رهایی از ربای قرضی / الف. «عقد محاباتی به شرط قرض» ← → قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (2)

قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (3)

طرفین قرارداد:

در این قرارداد، سرمایه‌گذار به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُتصالِح» می­باشد.

مفاد قرارداد وکالت مصالحه

صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح»، مصالحه می­کند بر اینکه:
1. عامل، وکیل تبرّعی­ (مجّانی) از طرف وی با حقّ توکیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّت‌های اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدّت قرارداد باشد.
2. عامل، وکیل باشد تمام سود حاصل را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید.[1]
سرمایه‌پذیر به عنوان «متصالِح» مصالحۀ مذکور را قبول می­نماید و حسب مفاد صلح، وکیل سرمایه‌گذار می­باشد.

مدّت قرارداد:

مدّت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... می‌باشد.

شرایط ضمن مصالحه

1.
سرمایه‌پذیر (عامل) متعهّد می­شود ماهانه در مدّت قرارداد مبلغ معیّن ..... را به سرمایه‌گذار هبه کند (اهدا کند) یا به صورت مجّانی صلح نماید.
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد ­می­شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید.[2]
شایان ذکر است، آنچه به عنوان «تذکّرات» در نمونۀ اول از «قرارداد وکالت، جعاله» در ذیل مسألۀ «1552» بیان شد، در این مورد نیز جاری است.

[1]. همان.
[2]. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امکان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر شد.
بررسی برخی دیگر از راهکارهای رهایی از ربای قرضی / الف. «عقد محاباتی به شرط قرض» ← → قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّت­های اقتصادی (2)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français