پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم خرید و فروش سهام و سایر احکام مرتبط با آن / شرایط صحّت خرید و فروش سهام ← → حکم کیفیّت مالکیّت صاحبان اوراق سهام

توضیح محدودۀ اختیارات سهام‌داران در مورد سهام از نظر قانونی

٭ فردی که به خرید سهام اقدام می­کند به‌طور مشاع با سهام‌داران دیگر شریک شده و حسب قوانین شرکت­های سهامی و اساس­نامۀ شرکت سرمایۀ خویش را در اختیار «مدیر عامل و هیأت مدیره» قرار می ­دهد تا آنان با اذن یا وکالتی که از اعضا دارند مطابق با اساسنامه با سرمایۀ شرکت به فعالیّت­های اقتصادی بپردازند و سود و زیان حاصل را بین سهام‌داران به نسبت سهام و طبق ضوابط توافق شده تقسیم کنند.
٭ برخی از تصمیمات شرکت سهامی در هیأت مدیره و برخی دیگر از آنها در مجمع عمومی سهام‌داران اتّخاذ می­شود و مدیر عامل مجری آن است و هرسهام‌داری به نسبت تعداد سهامش در «مجمع عمومی» حقّ رأی دارد؛
مثلاً پیشنهاد ادغام شرکت در شرکت دیگر یا تغییر نمودار سازمانی شرکت یا تغییر سرمایۀ شرکت یا انتشار سهام جایزه و هر نوع تغییر در اساسنامۀ شرکت و... با اکثریّت آرای صاحبان سهام شرکت صورت می‌گیرد.
حکم خرید و فروش سهام و سایر احکام مرتبط با آن / شرایط صحّت خرید و فروش سهام ← → حکم کیفیّت مالکیّت صاحبان اوراق سهام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français