پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم اوراق مضاربه ← → اوراق مشارکت قابل تعویض یا تبدیل به سهام و حکم آن

5. اوراق مضاربه

٭ «اوراق مضاربه» اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد مضاربه طرّاحی شده است؛
به این صورت که شرکت واسط (مؤسّسه مالی ناشر اوراق) از طرف بانی اقدام به انتشار اوراق مضاربه می­نماید[1] و دارندگان اوراق مضاربه ضمن پرداخت سرمایۀ مضاربه، به شرکت واسط وکالت می ­دهند تا‌ اقدام به انعقاد قرارداد مضاربه با بانی(عامل مضاربه) نماید و وجوه نقدی جمع‌آوری شده را در اختیار بانی برای فعالیّت­های تجاری قرار دهد و صاحبان اوراق در سود حاصل شده بر اساس نسبت­هایی که در اوراق ثبت شده با بانی شریک شوند و در پایان هر دورۀ مالی، سود مذکور پس از کسر درصدی به عنوان حقّ الوکالۀ شرکت واسط و کارمزد مؤسّسۀ امین و مؤسّسۀ رتبه‌بندی و سایر هزینه­ها بین عامل و صاحبان اوراق تقسیم شود.

[1]. گاه اوراق مضاربه با سررسید معیّن (مثلاً سه سال یا پنج سال) منتشر می­شود و گاه بدون سررسید است و تا انحلال شرکت بانی، این اوراق دارای اعتبار می­باشد.
حکم اوراق مضاربه ← → اوراق مشارکت قابل تعویض یا تبدیل به سهام و حکم آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français