پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

5. اوراق مضاربه ← → حکم بازار ثانوی اوراق مشارکت

اوراق مشارکت قابل تعویض یا تبدیل به سهام و حکم آن

٭ گاهی اوراق مشارکت منتشر شده در بورس، دارای امتیازاتی است از جمله اینکه قابل تبدیل یا تعویض با سهام می‌باشد؛
«اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام»، اوراق مشارکتی است که توسط شرکت­های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی، با سهام سایر شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تعویض می­ شود.[1]
٭ همچنین «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام»، اوراق مشارکتی است که توسط شرکت­های سهامی عام منتشر و در سررسید نهایی یا زمان تحقّق افزایش سرمایه به سهام شرکت­های موضوع طرح اوراق مشارکت، تبدیل می‌گردد؛
معمولاً شرایط مشارکت و ترتیب تعویض و تبدیل اوراق مشارکت به سهام در ورقۀ مشارکت ذکر می­شود و استفاده از این امتیاز منوط به درخواست دارندۀ اوراق مشارکت است.
٭ در «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام»، شرکت سهامی مذکور، برای انجام این تبدیل، حسب مقرّراتش اقدام به افزایش سهام و انتشار اوراق سهام جدید می‌نماید؛
پس از صدور سهام جدید، سهام‌داران قبلی شرکت حقّ تقدّم نسبت به سهام مذکور ندارند؛ زیرا حقّ تقدّم دریافت سهام جدید شرکت، برای دارندگان اوراق مشارکت قابل تبدیل با سهام می­باشد و آنان می ­توانند در صورت تمایل، سهم مشاع خود حسب اوراق مشارکت را دریافت نکرده و سهام‌دار شرکت مذکور گردند.
مسأله 1617. در «اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام»، این تعویض بین سهم مشاع فرد در طرح یا پروژۀ احداث شده، با سهام شرکت سهامی دیگری صورت می­گیرد و می­تواند در قالب عقد معاوضه یا مصالحه - با رعایت شرایط شرعی هر کدام - انجام شود.
همین طور، افزایش سهام و انتشار اوراق سهام جدید با شرحی که در توضیحات اولیّه ذکر شد، فی نفسه (به خودی خود) اشکال ندارد.

[1]. در این صورت، ناشر موظّف است حدّاقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت­های مذکور را تا سررسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید.
5. اوراق مضاربه ← → حکم بازار ثانوی اوراق مشارکت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français