پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم بازار ثانوی اوراق مساقات ← → 7. اوراق مساقات

حکم اوراق مساقات

مسأله 1622. در قرارداد فوق، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط[1] از طرف صاحب اوراق - با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحّت مساقات که تفصیل آن در جلد سوّم فصل «مساقات» ذکر شد رعایت گردد.
شایان ذکر است، حکم دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در عقد مساقات در فصل «احکام بانک­ها و مؤسّسات مالی اعتباری»، مسألۀ «1511» بیان شد.

[1]. با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
حکم بازار ثانوی اوراق مساقات ← → 7. اوراق مساقات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français