پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

حکم بازار ثانوی اوراق منفعت ← → 10. اوراق منفعت

حکم اوراق منفعت

مسأله 1631. از آنجا که واگذاری اوراق منفعت مشتمل بر انعقاد عقد اجاره یا صلح یا ایقاع جُعاله است، علاوه بر اعطای وکالت به شرکت واسط[1] - با توضیحی که در فوق بیان شد - لازم است شرایط صحّت قرارداد اجاره، صلح یا جُعاله که تفصیل آن در جلد سوّم فصل «اجاره»، «مصالحه» یا «جُعاله» بیان شده و بخشی از آن شرایط در ضمن اوراق اجاره یا اوراق جعاله ذکر شده، رعایت گردد.

[1]. با حقّ توکیل غیر و نیز وکالت در تعیین حقّ الوکاله و سایر شؤون مرتبط با اوراق.
حکم بازار ثانوی اوراق منفعت ← → 10. اوراق منفعت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français