پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

11. اوراق خرید دین ← → حکم اوراق منفعت

حکم بازار ثانوی اوراق منفعت

مسأله 1632. از آنجا که اوراق منفعت، نوعی رِزرو کردن منافع و خدمات برای زمانی مشخّص است که خود صاحب اوراق از آن منافع و خدمات استفاده می‌نماید یا استفاده از آنها را در ازای دریافت عوض آن به شخص دیگری در بازار ثانوی بورس واگذار می­کند و از سود حاصل از این واگذاری استفاده می­نماید، این واگذاری می­تواند به صورت قرار‌داد جعاله یا اجاره یا صلح انجام ­شود و در هر مورد لازم است شرایط صحیح بودن آن مورد رعایت گردد؛
مثلاً اگر بانی اقدام به انتشار اوراق منفعت جهت اجاره دادن هتل و مکان اقامتی نموده است، صاحب اوراق (مستأجر) که مالک بخش مشاعی از منافع هتل و مکان اقامتی مذکور است، چنانچه بخواهد منافع مذکور را با عقد اجاره در بازار ثانوی بورس به دیگری واگذار نماید، باید آنچه در جلد سوّم، فصل «اجاره»، مسائل «504 و 505» بیان شد را رعایت نماید.
11. اوراق خرید دین ← → حکم اوراق منفعت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français