پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

20 ـ پوشاندن صورت براى زن ← → 18 ـ جدا نمودن مو از بدن

19ـ پوشاندن سر براى مرد

مسأله 262 : براى مرد محرم جایز نیست تمام سر خود یا قسمتى از آن را با روسرى و لباس و مانند اینها بپوشاند، بلکه احتیاط این است که آن را با گل و علف و حمل کردن چیزى بر سر و مانند آن نیز نپوشاند .
آرى گذاشتن بند مشگ آب بر سر وقت حمل مشک اشکالى ندارد، و همچنین است بستن سر با دستمال و مانند آن به علت مرض، مثل سر درد .
و مقصود از سر در اینجا جاى طبیعى روئیدن مو است، و اقرب این است که گوشها در احکام ذکر شده ملحق به سر هستند .
مسأله 263 : جایز است سر را با قسمتى از بدن مانند دست پوشاند، ولى اولى ترک آن است .
مسأله 264 : براى محرم جایز نیست همه سر خود را در آب فرو برد، بلکه بنا بر احتیاط در غیر آب هم جایز نیست، و ظاهر این است که در این حکم فرقى بین مرد و زن نیست، و مقصود از سر در این جا همه آن قسمتى است که بالاى گردن قرار گرفته .
مسأله 265 : اگر محرم سر خود را بپوشاند کفاره آن بنا بر احتیاط یک گوسفند است، و ظاهر این است که کفاره در مواردى که پوشاندن سر جایز است، و در مواردى که پوشاندن از روى ناچارى صورت می‌گردد، واجب نیست .
20 ـ پوشاندن صورت براى زن ← → 18 ـ جدا نمودن مو از بدن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français