پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

21 ـ سایه قرار دادن مرد بالاى سر خود ← → 19ـ پوشاندن سر براى مرد

20 ـ پوشاندن صورت براى زن

مسأله 266 : زن در حال احرام جایز نیست صورت خود را با پوشیه یا نقاب یا باد بزن و مانند آن بپوشاند، و احتیاط این است که صورت خود را با هیچ چیزى نپوشاند، همچنان که احتیاط این است که قسمتى از صورت را نیز نپوشاند .
آرى جایز است که صورت خود را در حال خواب بپوشاند، و اشکالى ندارد که جهت یقین حاصل نمودن به پوشیده شدن سر در نماز مقدارى از صورت را بپوشاند، ولى تنها به اندازه اى که یقین ذکر شده حاصل شود و نه بیش از آن، و به‌شرط اینکه پوشیدن این مقدار از صورت از راه رها کردن پوششى که بر سر دارد به‌طرف صورت ممکن نباشد، و اگر بتواند باید همین کار را بکند .
مسأله 267 : زن در حال احرام جایز است که صورت خود را از مرد نامحرم بپوشاند، به این کیفیت که طرف چادر و یا هر چیزى که با آن سر خود را پوشانده به‌طرف صوت رها کند و تا محاذى بینى پایین بیاورد بلکه می تواند آن را تا محاذى گردن هم پایین بیاورد، و بنا بر اظهر لازم نیست که این پوشش، از صورت به وسیله دست یا غیر آن فاصله داشته و به آن نچسبیده باشد، هرچند که احوط همین است .
مسأله 268 : بنا بر احوط و اولى کفاره پوشاندن صورت یک گوسفند است .
21 ـ سایه قرار دادن مرد بالاى سر خود ← → 19ـ پوشاندن سر براى مرد
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français