پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

شرایط طواف ← → مصرف کفارات

طواف

طواف دوّمین واجب عمره تمتع است، و در صورت ترک آن عمداً حج فاسد می‌شود، خواه دانا و عالم به‌حکم باشد یا جاهل و نادان، و بنا بر احتیاط جاهل به حکم باید یک شتر کفاره بدهد، و ترک در صورتى محقق می‌شود که آنقدر آن را به تأخیر اندازد که نتواند اعمال عمره تمتع را قبل از ظهر روز عرفه به انجام برساند .
و بنا بر اظهر در صورتى که عمره باطل شود احرام هم باطل می‌شود، و عدول از عمره تمتع به حج اِفراد مجزى و کافى نیست، یعنى کفایت از حج تمتعى که بر او واجب شده نمی‌کند، هرچند احوط عدول نیتش به آن و انجام اعمال حج اِفراد به‌قصد رجاء است، بلکه احوط این است که طواف و نماز آن و سعى، و تراشیدن سر یا گرفتن مقدارى از موى سر یا ریش یا شارب را، به ‌قصد اعم از حج اِفراد و عمره مفرده انجام دهد، یعنى این اعمال را به نیت
انجام دهد که اگر در واقع یکى از این دو بر او واجب باشد، این اعمال براى امتثال آن باشد .
شرایط طواف ← → مصرف کفارات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français