پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

قطع طواف و کم بودن شوطهاى آن ← → واجبات طواف

خارج شدن از محدوده طواف

مسأله 304 : اگر طواف کننده از جایگاه طواف بیرون رود و وارد کعبه شود طواف باطل، و لازم است آن را دوباره انجام دهد، و در صورتى که بیرون رفتن بعد از گذشتن از نیمه طواف باشد، اولى این است که طواف را تمام کند و سپس آن را دوباره انجام دهد .
مسأله 305 : اگر از محدوده طواف به طرف شاذروان رود، یعنى اینکه بالاى شاذروان قرار گیرد، به همان مقدار که بیرون رفته طواف باطل است، و باید همان مقدار را جبران نماید، و احوط و اولى این است که طواف را پس از جبران و اتمام دوباره بجا آورد .
همچنان که احوط و اولى این است که طواف کننده دست خود را به‌طرف دیوار کعبه دراز نکند .
مسأله 306 : اگر طواف کننده در حجر اسماعیل ( علیه السلام ) از یک دهانه آن وارد و از دهانه دیگر بیرون رود، در این صورت ـ هرچند به علت ناآگاهی یا فراموشى باشد ـ شوطى که این عمل در آن انجام گرفته باطل است، و باید آن را دوباره انجام دهد ـ ، و احوط و اولى این است که طواف را پس از اتمام اعاده نماید و بنا بر احتیاط اگر طواف کننده بالاى دیوار حجر طواف کند، همان حکم را دارد، و احوط و اولى اینست که طواف کننده دستش را بالاى دیوار حجر قرار ندهد .
قطع طواف و کم بودن شوطهاى آن ← → واجبات طواف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français