پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

نماز طواف ← → زیاد کردن شوطهاى طواف

شک در عدد شوطها

مسأله 315 : اگر براى طواف کننده شک در عدد شوطها و یا در صحّت آنها پس از فارغ شدن از طواف یا پس از گذشتن از محل مشکوک حاصل شود، مانند اینکه حصول شک پس از منتفى شدن صدق عرفى پی‌درپی بودن آن باشد، یعنى اینکه اگر پس از حصول شک بخواهد یک شوط ـ مثلاً ـ بر طواف خود اضافه کند عرف این شوط را با شوطهاى سابق یک عمل یگانه به حساب نمی‌آورد، و مانند اینکه شک بعد از اشتغال به نماز طواف حاصل شود، در هر دو صورت توجهى به شک خود نکند .
مسأله 316 : اگر یقین کند هفت شوط انجام داده ولى احتمال می‌دهد شوط اضافى نیز انجام داده، مانند اینکه احتمال دهد آخرین شوطی که انجام داده هشتم باشد توجهی به شک خود نکند و طواف صحیح است، مگر اینکه این شک قبل از تمام شدن آخرین شوط براى او حاصل شود، که در این صورت بنا بر اظهر طواف باطل است، و احوط تمام نمودن آن شوط به‌ قصد رجاء است ( یعنى به قصد این که شاید این شوط در واقع بر او واجب باشد ) و سپس طواف را دوباره انجام دهد .
مسأله 317 : اگر در پایان شوط و یا وسط آن شک بین سه و چهار یا بین پنج و شش، و یا غیر آن از صورت‌های شک که کمتر از هفت شوط باشد، براى او پیدا شود، طواف باطل است، و بلکه بنا بر احتیاط اگر شک در پایان شوط بین شش و هفت باشد، باز هم باطل است . و همچنین است اگر هر دو احتمال کمبود و زیادى را بدهد، مانند اینکه شک کند که آخرین شوط ششم یا هفتم یا هشتم بوده است .
مسأله 318 : اگر شک بین شش و هفت حاصل شود، و بنا را به علت ندانستن حکم شرعى بر شش بگذارد و طواف را تمام کند، و این ندانستن ادامه داشته باشد تا زمانی که وقت تدارک ـ به هر علتى که باشد ـ بگذرد، بعید نیست که طواف صحیح باشد .
مسأله 319 : براى طواف کننده جایز است در شمارش عدد شوطهاى خود بر شمارش کسى که همراه او طواف می‌کند اعتماد کند، در صورتى که آن شخص یقین به شماره آنها داشته باشد .
مسأله 320 : اگر در طواف مستحبى شک در عدد شوطها نماید، بنا را بر کمتر بگذارد، یعنى اگر بین سه و چهار شک کند ـ مثلاً ـ بنا را بر سه بگذارد، و طواف صحیح است.
مسأله 321 : اگر طواف را در عمره تمتع عمداً با دانستن حکم شرعى یا ندانستن، ترک نمود و نتوانست آن را و بقیه اعمال عمره تمتع را تا قبل از ظهر روز عرفه به انجام رساند، عمره اش باطل می‌شود، و بنا بر احوط در صورت ندانستن حکم شرعى باید شک شتر نیز کفاره بدهد، و تمام آنچه ذکر شد در این مسأله در اوّل مسائل طواف گذشت .
و همچنین است ترک طواف عمداً در حج، در صورتى که نتواند جبران کند، یعنى اینکه حج باطل می‌شود، و بنا بر احتیاط در صورت ندانستن حکم شرعى یک شتر نیز باید کفاره بدهد .
مسأله 322 : اگر طواف را از روى فراموشى ترک نمود، پس اگر قبل از گذشتن وقت یادش آمد، باید آن را جبران کند، و بنا بر اظهر بعد از آن سعى را نیز اعاده کند .
و اگر بعد از گذشتن وقت یادش آمد، مانند آنکه طواف عمره تمتع را فراموش کند تا وقوف در عرفات، و مانند آنکه طواف حج را تا تمام شدن ماه ذى الحجه فراموش کند، واجب است آن را قضاء نماید، و بنا بر احوط و اولى سعى را نیز پس از آن اعاده نماید . و اگر در وقتى یادش آمد که خود نمی‌توانست آن را قضاء نماید، مانند اینکه پس از برگشتن به وطن یادش بیاید، باید نائب جهت انجام آن بگیرد .
مسأله 323 : اگر طواف را فراموش کند تا آنکه به وطنش برگشت و با زن خود، نزدیکى نمود واجب است یک قربانى به منى بفرستند، در صورتى که طواف حج را فراموش کرده باشد، و اگر طواف عمره باشد به مکه بفرستد، و کفایت می‌کند که قربانى، گوسفند باشد .
مسأله 324 : اگر طواف را فراموش کند و در وقتى یادش بیاید که بتواند خود آن را قضاء نماید، واجب است آن را قضاء نماید اگرچه از احرام بیرون رفته باشد، و نیازى به تجدید احرام نیست .
آرى اگر بعد از بیرون رفتن از مکه یادش بیاید باید جهت برگشتن به مکه احرام ببندد، مگر در حالاتى که در مسأله (141) بیان شد .
مسأله 325 : آنچه بر محرم حرام بوده و حلال شدنش متوقف بر انجام دادن طواف بوده، براى کسى که طواف را فراموش کرده جایز نیست، تا اینکه طواف را خودش و یا نائبش انجام دهد .
مسأله 326 : اگر محرم نتواند خود شخصاً طواف را انجام دهد حتى با کمک دیگرى، چه به علت مرض یا شکستگى عضوى از بدن و یا مانند آنها، واجب است او را طواف دهند، یا اینکه از شخص دیگری کمک بگیرد تا او را طواف دهد، اگرچه به وسیله بغل کردن او بر دوش‌هایش
یا گارى و مانند آن باشد، و احوط و اولى آن است که به طورى او را طواف دهد که پاهایش به زمین کشیده شود، و اگر توانائى طواف حتى به این صورت هم نداشته باشد، واجب است که از طرف او طواف نمایند، یا اینکه کسى را نائب بگیرد تا از طرف او طواف نمایند، در صورتی که توانائی نائب گرفتن داشته باشد، و اگر نداشته باشد، مانند شخص بی‌هوش، باید ولىّ او یا دیگرى آن را از طرف او بجا
آورد .
و همچنین است نماز طواف، که اگر خود محرم بتواند انجام دهد باید خود بجا آورد، و اگر نتواند باید نائب بگیرد تا آن را از طرفش انجام دهد .
و حکم زنى که در عادت ماهانه است و زنى که هنوز خون پس از زایمان او قطع نشده، قبلاً در شرایط طواف بیان شد .
نماز طواف ← → زیاد کردن شوطهاى طواف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français