پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

احکام سعى ← → نماز طواف

سعى بین صفا و مروه

و آن واجب چهارم از واجبات عمره تمتع است، و قصد قربت و اخلاص در آن معتبر است . و امّا ستر عورت
و طهارت از حدث و نجاست در آن معتبر نیست، ولى أولى آن است که طهارت در آن رعایت و منظور شود .
مسأله 333 : سعى را باید بعد از طواف و نماز آن بجا آورد، پس اگر آن را بر یکى از این دو مقدّم بدارد، باید آن را دوباره پس از آن دو بجا آورد، و در مسائل گذشته حکم کسى که طواف را فراموش کرده و بعد از سعى به یادش آمده بیان نمودیم .
مسأله 334 : محرم باید در نیت سعى مشخص کند که آیا براى عمره است یا حج .
مسأله 335 : سعى هفت شوط است، و شوط اوّل آن از صفا شروع می‌شود و به مروه خاتمه پیدا می‌کند، و شوط دوّم برعکس اوّل است، و سوّم مثل اوّل است، و به همین صورت ادامه پیدا می‌کند تا اینکه سعى در شوط هفتم به مروه تمام شود .
و در هر شوط از سعى واجب است همه فاصله موجود بین دو کوه پیموده شود، ولى رفتن بالاى آن دو واجب نیست، اگرچه اولى و احوط است .
و احوط این است که فاصله مذکور دقیقاً همه آن پیموده شود، یعنى اینکه شوط اوّل را ـ مثلاً ـ از اوّلین جزء کوه صفا آغاز کند و حرکت کند تا برسد به اوّلین جزء کوه مروه و به¬ همین ترتیب بقیه شوطها را انجام دهد .
مسأله 336 : اگر شوط اوّل را از مروه آغاز کرد، باید آنچه را که انجام داده ملغى کند ـ اگرچه اشتباهاً صورت گرفته باشد ـ و از نو از صفا شروع کند .
مسأله 337 : لازم نیست پیاده سعى کند، بلکه
جایز است سواره ـ بر حیوان یا غیر آن ـ انجام دهد، ولى پیاده سعى نمودن افضل است .
مسأله 338 : در سعى معتبر است رفت و آمد بین صفا و مروه از راه متعارف موجود بین آن دو انجام شود، بنابراین کفایت نمی‌کند که رفت یا برگشت را از راه مسجد الحرام یا جاى دیگرى انجام دهد آرى لازم نیست مسیر حرکت خط مستقیم باشد .
مسأله 339 : در وقتى که بطرف مروه میرود باید آن را استقبال کند، و همچنین در وقت برگشتن از مروه باید صفا را استقبال کند، بنابراین اگر در حالیکه پشتش به طرف آن است بطرف مروه یا صفا حرکت نماید، کفایت نمی‌کند اما اگر صورت را به طرف راست یا چپ یا پشت بگرداند اشکالى ندارد، چه در رفتن یا برگشتن .
مسأله 340 : احتیاط این است که به طورى سعى انجام شود که عرف آن را پی‌درپی و عمل یگانه بداند، همچنان که در طواف هم معتبر بود، آرى نشستن در حین سعى بالاى کوه صفا و یا مروه و یا در وسط راه جهت استراحت کردن اشکالى ندارد، اگرچه احوط ترک نشستن در وسط راه است، مگر براى کسى که خسته شده باشد .
همچنان که قطع آن براى درک وقت فضیلت نماز واجب، و ادامه دادن آن پس از نماز از جایی که قطع کرده، اشکالى ندارد .
و قطع سعى جهت انجام کارى بلکه حتى اگر براى انجام کارى نباشد جایز است، ولى در صورتى که پی‌درپی بودن عرفى آن بهم خورد احتیاط این است که آن را به اتمام برساند سپس آن را دوباره انجام دهد .
احکام سعى ← → نماز طواف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français