پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

کوتاه کردن موى سر یا ریش یا شارب ( تقصیر ) ← → احکام سعى

شک در سعى

شک در عدد شوطهاى سعى و یا در صحّت آنها اثرى ندارد، در صورتى که بعد از گذشتن از محلّ عمل مشکوک باشد، مانند اینکه در عمره تمتع پس از گرفتن مقدارى از موى سر یا ریش یا شارب ( تقصیر ) شک در آن کند و یا در حج پس از شروع نمودن در طواف نساء شک کند .
و اگر بعد از فارغ شدن از سعى شک در عدد شوطها
نماید، پس اگر در شک ذکر شده احتمال زیاد بودن شوطها را بدهد، بنا را بر صحّت سعى خود بگذارد، و اگر احتمال کم بودن آنها را می‌دهد، در صورتى که شک او قبل از به هم خوردن موالات باشد سعى باطل است، و بنا بر احتیاط اگر بعد باشد نیز باطل است .
مسأله 348 : اگر در پایان شوط احتمال زیادى بدهد، مانند اینکه در حالى که بالاى مروه باشد شک کند که شوط اخیر هفتم یا نهم بوده است، سعى صحیح است و شک ذکر شده ارزش ندارد، ولى اگر همین شک در اثناى شوط براى او حاصل شود، سعى باطل است و باید آن را دوباره انجام دهد .
مسأله 349 : حکم شک در عدد شوطهاى سعى در حین اشتغال به آن، همان حکم شک در عدد شوطهاى طواف در حین انجام آن است، و بنابراین سعى با چنین شکى به هر صورتى که باشد باطل می‌شود .
کوتاه کردن موى سر یا ریش یا شارب ( تقصیر ) ← → احکام سعى
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français