پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

احرام حج ← → شک در سعى

کوتاه کردن موى سر یا ریش یا شارب ( تقصیر )

و این پنجمین واجب عمره تمتع است . و در آن قصد قربت و اخلاص معتبر است، و این واجب با چیدن موى
سر یا ریش یا شارب محقق می‌شود، و بنا بر اظهر کندن آن کفایت نمی‌کند، و مشهور بین فقها این است که با گرفتن مقدارى از ناخن دست یا پا نیز محقق می‌شود، ولى احوط این است که به آن اکتفا نشود، و آن را تا پس از چیدن موى به تأخیر اندازد .
مسأله 350 : براى بیرون رفتن از احرام عمره تمتع
باید موى سر و یا ریش و یا شارب کوتاه شود، و تراشیدن سر بجاى آن کفایت نمی‌کند، بلکه تراشیدنش حرام است،
و در صورت تراشیدن باید یک گوسفند کفاره بدهد، در صورتى که از روى عمد و با دانستن حکم شرعى صورت گرفته باشد، بلکه بنا بر احوط و اولى در غیر این صورت نیز کفاره واجب است .
مسأله 351 : اگر پس از سعى و قبل از کوتاه کردن موى نزدیکى کند، پس اگر از روى عمد و با دانستن حکم شرعى باشد، باید یک شتر کفاره بدهد، همچنان که در محرمات احرام هم بیان شد، و اگر نمى دانسته، بنا بر اظهر چیزى بر او واجب نیست .
مسأله 352 : زمان کوتاه کردن موى پس از فارغ شدن از سعى است، و قبل از آن جایز نیست .
مسأله 353 : واجب نیست کوتاه کردن مو را فوراً بعد از سعى انجام داد، و جایز است آن را در هر جایی انجام
داد، چه در محل سعى و چه در منزل و چه در غیر اینها .
مسأله 354 : اگر کوتاه کردن مو را عمداً ترک کرد، و پس از آن احرام حج بست، ظاهر این است که عمره اش باطل است و حجش منقبل به حج اِفراد می‌شود، بنابراین اگر بعد از حج اِفراد توانایى پیدا کرد باید عمره مفرده بجا آورد، و احتیاط این است که حج را در سال دیگرى نیز دوباره انجام دهد .
مسأله 355 : اگر کوتاه کردن مو را فراموش کرد و پس از آن احرام حج بست، عمره اش صحیح است و همچنین احرامش، و احوط و اولى اینکه یک گوسفند کفاره بدهد .
مسأله 356 : پس از کوتاه کردن مو در عمره تمتع، تمام چیزهایی که به علت احرام حرام شده بودند حلال می‌شوند، و بنابراین سر تراشیدن نیز حلال می شود، اگرچه احوط ترک آن است پس از گذشت سى روز از عید فطر، و احوط و اولى این است که در صورت انجام آن از روى عمد و با دانستن حکم شرعى یک قربانى کفاره بدهد .
مسأله 357 : طواف نساء در عمره تمتع واجب نیست، ولى بجا آوردن آن به قصد رجاء و اینکه اگر در واقع بر او واجب باشد، امتثال آن واجب را کرده باشد، اشکالى
ندارد .
احرام حج ← → شک در سعى
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français