پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

وقوف در عرفات ← → کوتاه کردن موى سر یا ریش یا شارب ( تقصیر )

احرام حج

در مسأله ( 149 ) بیان کردیم که واجبات حج سیزده چیز است، و در آنجا به‌طور اجمال ذکر شدند، و اینک شرح و تفصیل آنها :
اوّل : احرام است، و بهترین وقت بستن آن ظهر روز هشتم ذى الحجه است، و براى اشخاص پیر و مریض که
از فشار جمعیت بترسند، جایز است قبل از آن وقت نیز احرام ببندند و قبل از دیگران از مکه خارج شوند،
و همچنین جایز است براى کسى که شرعاً می‌تواند طواف حج را قبل از وقوف در عرفات و مشعر انجام دهد، و مانند زنى که ترس از پیش آمدن عادت ماهانه دارد، آن را بر وقت یاد شده تقدیم کند .
و در مسائل گذشته بیان نمودیم کسى که از عمره تمتع فارغ شده و در بیرون مکه کارى دارد می‌تواند در هر وقتى احرام حج را ببندد و جهت انجام کارش از مکه بیرون رود .
و در غیر این موارد نیز بنا بر اظهر جایز است احرام حج را سه روز بلکه بیشتر پیش از وقت یاد شده ببندند .
مسأله 358 : همچنان که براى کسى که مشغول عمره تمتع است جایز نیست قبل از کوتاه نمودن موى خود
احرام حج را ببندد، براى کسى که مشغول حج است نیز جایز نیست احرام عمره مفرده را قبل از بیرون رفتن کامل
از احرام حج ببندد، و بنا بر احتیاط اگرچه جز طواف نساء چیز دیگرى از اعمال حج باقى نمانده باشد، باز هم جایز نیست احرام عمره مفرده را ببندد .
مسأله 359 : کسى که می‌تواند تمام وقت وقوف اختیارى روز عرفه را در عرفات درک کند، جایز نیست احرام را آنقدر تاخیر اندازد که وقوف در تمام وقت ذکر شده را درک نکند .
مسأله 360 : فرقى بین احرام حج و عمره در کیفیت
و واجبات و محرّمات وجود ندارد، و تنها اختلاف بین آنها در نیت است .
مسأله 361 : همچنان که در مسائل میقاتها بیان نمودیم جاى احرام بستن حج مکه مکرمّه است، و بهترین جاى آن مسجد الحرام است، و مستحب است آن را پس از خواندن دو رکعت نماز در مقام حضرت إبراهیم و یا در حجر حضرت إسماعیل ( علیهما السلام ) ببندند .
مسأله 362 : کسى که احرام را به علت فراموشى و یا ندانستن حکم شرعى تا پس از بیرون رفتن از مکه، نبندد و سپس یادش بیاید و یا حکم را بفهمد، واجب است ـ اگرچه از عرفات ـ به مکه بر گردد، و از آنجا احرام ببندد، و اگر نتواند برگردد، به علت کمبود وقت و یا به علت دیگرى، از همان جایی که هست احرام ببندد .
و همچنین است اگر پس از وقوف در عرفات یادش بیاید و یا حکم را بفهمد، اگرچه نتواند به مکه برگردد و از آنجا احرام ببندد.
و در صورتى که یادش نیاید و یا حکم را نداند تا بعد از فارغ شدن از اعمال حج، حجش صحیح است .
مسأله 363 : کسی که احرام را عمداً و با دانستن وجوب آن نبندد، تا زمانی که تمام وقت وقوف در عرفات به علت نبستن احرام بگذرد، حجش باطل می‌شود، و در صورتى که احرام ببندد و خود را به مقدار رکن از واجب وقوف در عرفات برساند، حجش صحیح است، اگرچه گناهکار است .
مسأله 364 : احتیاط این است که کسى که احرام حج تمتع بسته است قبل از بیرون رفتن براى عرفات طواف مستحبى انجام ندهد، و اگر طواف نمود بنا بر احوط و اولى تلبیه را از نو بگوید .
وقوف در عرفات ← → کوتاه کردن موى سر یا ریش یا شارب ( تقصیر )
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français