پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

درک وقوف عرفات و مشعر یا یکى از آنها ← → وقوف در عرفات

وقوف در مشعر الحرام

سومّ : از واجبات حج تمتع وقوف در مشعر الحرام (و به آن مزدلفه نیز میگویند) است، مشعر الحرام بیابانى است که بین (مأزمین) و (حیاض) و (وادى محسّر) قرار گرفته، و خود اینها همه حدود مشعر هستند و جزء موقف نیستند، مگر در زمان ازدحام و فشار جمعیت، که در این حال جایز است بطرف (مأزمین) بالا رفت. (مأزمین نام تنگه اى است بین عرفات و مشعر الحرام).
مسأله 372 : واجب است بر کسى که مشغول انجام مناسک حج است پس از حرکت از عرفات مقدارى از
شب عید را تا صبح در مشعر الحرام بماند، و احتیاط این است که تا طلوع آفتاب در آنجا بماند، اگرچه اظهر این است که جایز است کمى پیش از طلوع آفتاب از آنجا بطرف (وادى محسّر) حرکت کند.
آرى جایز نیست پیش از طلوع آفتاب از (وادى
محسّر) بگذرد و وارد منى شود.
مسأله 373 : وقوف در تمام وقت یاد شده اگرچه واجب است در حال اختیار، ولى مقدار رکن آن وقوف در مقدارى از وقت است. بنابراین اگر مقدارى از شب عید را در آنجا ماند و قبل از طلوع فجر از آنجا حرکت کرد، بنا بر اظهر حجش صحیح می باشد، و باید در صورتى که با آگاهى از حکم شرعى این کار را کرده باشد یک گوسفند کفاره بدهد، و در صورتى که حکم شرعى را نمی‌دانسته کفاره‌ای واجب نیست.
و چنانچه مقدارى از فاصله زمانى بین طلوع فجر و طلوع آفتاب در آنجا بماند، ولى تمام آن فاصله را در انجا نباشد، حجش نیز صحیح است، اگرچه از روى عمد باشد، و کفّاره هم واجب نیست اگرچه گناهکار است.
مسأله 374 : از وجوب وقوف مقدارى از شب عید تا صبح در مشعر الحرام بلکه بنا بر احتیاط تا طلوع آفتاب، عده اى استثناء می‌شوند، و آنها عبارتند از : کسى که ترس دارد و بچه ها و زنها و افراد ضعیف و ناتوان ـ مانند پیران و مریضها ـ و کسانى که سرپرستى امور اینها را دارند، بنابراین براى اینها جایز است، به توقف شب عید در آنجا
و حرکت کردن قبل از طلوع فجر به طرف منى اکتفا کنند.
مسأله 375 : وقوف در مشعر الحرام باید با نیت
قربت و اخلاص باشد، همچنان که معتبر است از روى
قصد و اختیار باشد، به همان توضیحى که در وقوف عرفات گذشت.
مسأله 376 : کسى که وقوف اختیارى مشعر الحرام را درک نکند، یعنى وقوف در شب عید و بین طلوع فجر
و آفتاب، چه از روى فراموشى یا عذر دیگرى باشد، وقوف اضطرارى براى او کفایت می‌کند، یعنى مقدارى از فاصله
بین طلوع آفتاب روز عید تا ظهر در آنجا بماند، و اگر این را عمداً ترک کند حجش باطل می‌شود.
درک وقوف عرفات و مشعر یا یکى از آنها ← → وقوف در عرفات
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français