پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

3ـ تراشیدن موى یا کوتاه نمودن آن ← → 2ـ کشتن گاو یا گوسفند یا شتر در منی

مصرف قربانى حج تمتع

احوط و اولى این است که کسى که حج تمتع نموده در صورتى که ضرر نداشته باشد، از قربانى خود بخورد، هرچند مقدار کمى از آن ، باشد، و جایز است ثلث آن را به خود یا خانواده اش اختصاص دهد، همچنان که جایز است یک سوّم دیگر آن را به هر مسلمانى که بخواهد هدیه کند، و امّا ثلث سوّم آن، بنا بر احتیاط واجب آن را به فقراى مسلمانان صدقه دهد.
و اگر صدقه دادن ممکن نباشد و یا موجب مشقت
و زحمت زیادى شود، وجوب آن ساقط می‌شود، و رساندن آن به خود فقیر لازم نیست، بلکه کفایت می‌کند به وکیل او داده شود، اگرچه وکیل خود قربانى کننده باشد، آنگاه وکیل بر حسب اجازه موکل در آن تصرف می‌کند، به هدیه دادن یا فروش یا اعراض از آن، و یا غیر اینها.
و بیرون بردن گوشتهاى قربانى از منی، در صورت نیاز نداشتن کسانى که در آنجا هستند، جایز است.
مسأله 400 : لازم نیست ثلثى که باید به فقیر صدقه دهد از حیوان جدا شود، و همچنین است ثلثى که بخواهد هدیه کند، آرى لازم است در آن دو قبض حاصل شود، پس اگر یک سوم مشاع آن فقیر صدقه داد، و فقیر آن را گرفت ـ هرچند به وسیله گرفتن همه حیوان ـ کفایت می‌کند و همچنین ثلث هدیه.
مسأله 401 : براى دریافت کننده صدقه یا هدیه، جایز است در آن به هر طورى بخواهد تصّرف کند، و مانعى ندارد آن را به غیر مسلمان تملیک کند.
مسأله 402 : اگر حیوان را قربانى نمود، و قبل از صدقه دادن کسى آن را دزدید یا با زور گرفت، بى اشکال قربانى کننده ضامن نیست، ولى اگر خود او آن را تلف کند، هرچند به وسیله دادن آن به غیر مستحق باشد، بنا بر
احتیاط سهم فقراء را ضامن خواهد بود.
3ـ تراشیدن موى یا کوتاه نمودن آن ← → 2ـ کشتن گاو یا گوسفند یا شتر در منی
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français