پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

طواف نساء ← → 3ـ تراشیدن موى یا کوتاه نمودن آن

طواف حج و نماز آن وسعى

هفتم و هشتم و نهم : از واجبات حج طواف و نماز آن وسعى است.
مسأله 410 : چگونگى طواف و نماز آن وسعی، و شرایط آنها، همان است که در طواف عمره و نماز آن وسعى عمره ذکر شد.
مسأله 411 : مستحب است طواف حج در روز قربانى بجا آورده شود، و بنا بر احتیاط از روز یازدهم تاخیر نیفتد، اگرچه ظاهرا تاخیر مذکور جایز باشد، بلکه جایز بودن تاخیر کمى از روزهاى تشریق بلکه تا آخر ذى الحجه، خالى از قوت نیست.
مسأله 412 : بنا بر احتیاط طواف حج و نماز آن وسعى در حج تمتع، قبل از وقوف در عرفات و مشعر بجا آورده نشود، و در صورتى که از روى ندانستن حکم شرعى آنها را بجا آورد، اکتفا به آنها مورد اشکال است، اگرچه خالى از وجه نمی‌باشد، و از حکم ذکر شده موارد ذیل استثناء می‌شود:
زنى که از ترس از پیش آمدن عادت ماهانه و یا حالت زایمان و خون پس از آن دارد.
افراد پیر و مریض و علیل، و غیر آنها از کسانى که بازگشت به مکه براى آنها مشکل است، و یا طواف نمودن بعد از بازگشت از منی، به علت ازدحام شدید جمعیت یا غیر آن، براى آنها مشکل است.
کسى که از چیزى بترسد که با وجود آن به مکه برگردد.
بنابراین جایز است براى اینها، طواف و نماز آن وسعى را پیش از وقوف در عرفات و مشعر و بعد از بستن احرام حج، انجام دهند، واحوط واولى این است که آنها را پس از وقوفین و تا آخر ذى الحجه در صورت امکان دوباره نیز بجا آورند.
مسأله 413 : کسى که طواف حج را پس از وقوفین بجا می‌آورد، باید آن را از تراشیدن و کوتاه کردن تاخیر اندازد، و اگر آن را با دانستن حکم شرعی و عمدا مقام بدارد، باید آن را دوباره پس از کوتاه کردن یا تراشیدن بجا آورد، و یک گوسفند کفاره بدهد.
مسأله 414 : حکم کسى که توانایى اینکه شخصا طواف حج و نماز آن وسعى حج را بجا آورد ندارد، حکم همان شخص است در عمره تمتع، و بیان آن در مسأله (326، 342) گذشت.
وزنى که عادت ماهانه بیند یا حالت زایمان و نفاس
براى او پیش آید، در صورتى که نتواند صبر کند
تا اینکه طاهر شود و پس از آن خود شخصا طواف را بجا آورد، باید نائب جهت طواف و نماز آن بگیرد، و پس از انجام آنها توسط نایب خود شخصا سعى را بجا آورد.
مسأله 415 : اگر شخص متمتع طواف و نماز آن وسعى را بجا آورد، بوى خوش براى او حلال می‌شود، ولى زنها ـ به تفصیلی که در مسأله (407) ذکر شد ـ همچنان بر او حرام اند، بلکه بنا بر احتیاط شکار نیز حرام است.
مسأله 416 : کسى که جایز است طواف وسعى را بر وقوفین مقدم بدارد، در صورتى که مقدم بدارد، بوى خوش براى او حلال نمی‌شود، تا اینکه مناسک منى را از رمى و قربانى کردن و سر تراشیدن یا کوتاه کردن مو، بجا آورد.
طواف نساء ← → 3ـ تراشیدن موى یا کوتاه نمودن آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français