پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

اقسام عمره ← → احکام نیابت

حج مستحبی

مسأله 130 : مستحب است کسى که می‌تواند حج نماید به حج برود، هرچند مستطیع نباشد، یا آنکه مستطیع شده و حجةالاسلام را به جا آورده و مستحب است تکرار حج در هر سال براى کسى که توانایى آن را داشته باشد .
مسأله 131 : شایسته است براى کسى که از مکه برگشته است اینکه نیت بازگشت به حج نماید، بلکه نیت بازنگشتن ـ آن چنانکه در بعضى از روایات آمده است ـ
مرگ را نزدیک می‌کند .
مسأله 132 : مستحب است انسان کسى را که استطاعت حج رفتن ندارد به حج بفرستد، و همچنین اگر وثوق و اطمینان داشته باشد که اگر براى رفتن به حج قرض نماید می‌تواند بعداً قرض خود را ادا کند، مستحب است براى رفتن به حج قرض نماید، و خرج زیاد نمودن در حج مستحب است .
مسأله 133 : اگر از سهم فقراء زکات به فقیر بدهند جایز است که آن را در حج مستحبى مصرف نماید .
مسأله 134 : هرگاه زن شوهردار خواسته باشد حج مستحبى به جا آورد باید با اذن شوهر باشد، و همچنین زنى که در عده رجعى باشد، ولى زنى که از شوهر خود طلاق بائن گرفته و در عدّه است اذن شوهر در حج او معتبر
نیست، و جایز است براى زنى که شوهرش وفات نموده در عدّه وفات حج نماید .
اقسام عمره ← → احکام نیابت
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français