Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Merceiyet Makamı Tarafından Sunulan Hicri 1438 Muharrem Ayı Tavsiyeleri

Kim Allah’ın şiarlarına saygı gösterirse, bu, kalplerdeki takvadandır.

 Beşeri toplumların uyanışına vesile olan Hüseyni hareket günümüz dünyasına çok iyi şekilde anlatılmalıdır. Bu aynı zamanda İmam Hüseyin’in mübarek kıyamının omuzlarımıza yüklemiş olduğu önemli bir görevdir. Bu kıyamı gerçekleştiren ulvi değerleri insanların gündemine sokmak için çaba sarf etmek sorumluluk sahibi her Müslümanın vazifesidir. Bu hususta özellikle cami minberlerinden halka hitap edecek âlimlerin dikkate almaları gereken birtakım nükteler vardır.

 Şunun da unutulmaması gerekir: Ancak İmam Hüseyin’in (a.s) mesajını insanlara anlatmayı kendisi için bir vazife gören kimseler gerçek manada o hazretin takipçisi olabilirler. Bu bağlamda en ağır sorumluluk âlimlerin omuzlarındadır. Dolayısıyla muharrem ayında minbere çıkacak olan âlimlerin şu on noktayı dikkate almaları gerekir:

 1-Konuların çeşitliği: Minber sohbetlerini dinlemeye gelen insanların çeşitliği konularında hepsine yönelik öğretici çeşitlilik taşımasını gerektirir. Tarihi, bilimsel, manevi ve eğitici içerikte konular halkın genelinin anlayabileceği şekilde açıklamalıdır.

 2-Hatip zamanı ve ortaya sürülen şüpheleri çok iyi bilmeli, gündemdeki sorulara en uygun cevabı sunabilmelidir. Esasen hatibin zamanı ve toplumu tanıyor olması konuşmalarına halkın yoğun şekilde katılmasını sağlamakla birlikte sözlerini de çok etkili kılar.

 3-İyi bir hatip konuşmasında seçeceği ayetler hususunda son derece dikkatli ve seçici davranır, zikredeceği hadisleri en muteber olan kaynaklara dayandırır. Tarihi olaylar, doğru şekilde nakletmelidir. Aksi halde bu alanda yapılacak bir dikkatsizlik, halkın minber sohbetlerine olan güvenini yok edebilir.

 4-Hatipler minberlerde rüya veya gerçek dışı bazı hayali kurguları anlatmaktan kaçınmalıdırlar. Zira bu tür sözler minber sohbetlerinin itibarını yok eder.

 5-Hatip, minber sohbetleri için hazırlanmalı ve anlatacağı konuyu güzelce tasnif etmeli, kulanacağı ifadelerde en etkili tabirleri seçmelidir.

 6-Ehlibeyt’in sözlerinin kendine özgü güzelliği ve etkisi vardır. Bu sözler her renkten, ırktan, kültürden ve dinde olan insanları etkileyecek hikmet hazineleridir. Nitekim Ehlibeyt (a.s) bu gerçeğe dikkat çekmiş ve “eğer” insanlar bizim sözlerimizdeki güzelliği görseler bize tabi olurlar” buyurmuşlardır. Önemli olan konuşmacının bu sözleri güzel ve insanların anlayabileceği bir üslupla sunabilmesidir.

 7-Konuşmacı halk arasında yaygın olan sıkıntıları da gündemine almalı ve bunların çözüm yolunu sunmalıdır. Bunların çözüm yolunu sunmalıdır. Yeni sadece sorunları anlatmamalı çözüm ve çıkış yollarını da sunmalıdır. Bir ailenin dağılmasına sebep olan faktörleri en ince ayrıntısına kadar anlatmak ve toplumda boşanma olaylarının artışından şikayetçi olmak yeterli değildir. Konuşmacı bu sorunların nasıl aşılabileceği ve nasıl çözüm bulacağı yönünde de öneriler sunmalıdır.

 8-Minberde mezhebi ihtilaflar ön plana çıkarılmamalıdır. Zira İmam Hüseyin (a.s) insanları ulvi bir hedefte birleştiren büyük bir değerdir., onun minberi çatışma aracına dönüştürülmemelidir.

 9-Muharrem ayında fıkhi meseleler de konuları iyi şekilde beyan edilmelidir.

 10-Merceiyet konusunun önemi her fırsatta en iyi şekilde anlatılmalıdır. Zira bu Şia’nın azametini sağlayan kuvvet noktasıdır.

 Yüce Allah’tan Şehitler Efendisinin yoluna hizmet eden herkes için başarı ve muvaffakiyet diliyorum. Yüce Allah’ın İmam Hüseyin (a.s) hürmetine cümlemizi aziz kılmasını niyaz ederim.


 İmam Ali Müessesesi Londra

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français