Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Merceiyet Bürousu

MUKADDİME

Hz. Ayetullah uzma Hacı Seyit Ali Hüseyni Sistanî (Allah uzun ömürler versin) mukkades İslam yolu olan geçmişte ki değerli mercilerin yolunu devam ettirmek, halkın merceiyet görevi çağrısına cevap vermek ve mukaddes İslam dininin yücelmesi ve halkın İlahî ahkâmlara yönlendirilmesi için merceiyet görevini üstlendikten sonra bütün gayretini bu yolda sarf etmiştir.

Bundan dolayı Hz. Ayetulluh Sistanî’nin bürosu kurularak aşağıdaki hizmetleri vermeye başlamıştır:

1 - İslam tebliğcilerinin gönderilmesi
2 - İstiftaât heyeti
3 - Fakirlere yardım heyeti
4 - Kitap ve kaset gönderme heyeti.
5 - Talebelere aylık dağıtma heyeti
6 - Hacc Bürosu

TEBLİĞCİ GÖNDERİ

Aziz İslam dininin gerçek ve hakk sesini dünyanın çeşitli noktalarında yaşayan taraftarlarına duyurmak gerekmektedir. Bundan dolayı bu çok önemli ve hassas görevin yerine getirilebilmesi için Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin bürosu tarafından tebliğci gönderilmesi bölümü açılmıştır. Böylelikle İslam tebliğcilerin tebliğe rahat gitmeleri konusunda onlara destek sağlanmıştır.

Bu bölüm tarafından özellikle Muharrem ve Ramazan aylarında dünyanın bütün noktalarına yüzlerce tebliğci gönderilmiştir. Bu tebliğcilerin gönderilmesi bir kısmı İslam merkezlerinin talebleri üzerine gerçekleşmiştir. örneğin bu tebliğciler, Arap, Afrika, Güney doğu Asya ülkeler, Avustralya, Amerika gibi ülkelere gönderilmiştir.

İSTİFTÂ HEYETİ

Halkın geneli taklit ettikleri müçtehitten şer’i sorularına gerekli cevabı almak isterler. Bundan dolayı istiftaâtlara cevap vermek amacıyla bir heyetin kurulması söz konusu olmuştur. Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin (Allah uzun ömürler versin) bürosu yeni, güncel şer’i vb. sorulara cevap vermek umacıyla yine o hazretin fetvaları doğrultusunda bir heyetin kurulmasına karar vermiştir.

Bu bölümde Hz. Ayetullah Sistanî’nin değerli, takvalı öğrencileri görev yapmakta ve sorulara cevap vermektedirler. Soruların cevapları, Hz. Ayetullah Sistanî’nin kitaplarında araştırılarak ele getirilmekte ve o hazretin fetvası doğrultusunda sahih cevap verilmektedir. Herhangi bir sorunun cevabı bulunmadığı takdirde soru Necef-i Eşref’e gönderilmektedir.
Şu noktaya da dikkat çekmek gerekir ki, tam ilmihal kitabında yazılan fetvaya zıt olan cevapların sebebi hazretin eski fetvasından dönmesi veya çap hatasıdır.

Aynı şekilde bu heyet, dini meseleleri ilgilendiren şer’i, itikadî soruları aldıktan sonra Hz. Ayetullah Sistanî’nin görüşüne göre cevaplamaktadır. Bazı konularda, bütün heyet üyelerinin hemfikir olması veya takvalı alimlerin görüşleri ile uygun olması durumunda cevap heyet tarafından verilmektedir.

Şunu da hatırlatmak gerekir ki bu heyet bir kısım sorulara cevap vermemektedir. Zira bu sorular bazı özel şahıslarla ilgili olmakta bundan dolayı Hz. Ayetullah Sistanî’nin bu konuda kesin men emri bulunmaktadır. Bu gibi sorulara cevap verilmemesi başka hiçbir mana ifade etmektedir. Bir takım sorulara da değersiz olmalarından dolayı cevap verilmemektedir.

YARDIM KOMİTESİ

Hz. Ayetullah uzma Sistanî’yi farklı kılan noktalardan birisi de İslam ümmetinin bütün tabakalarıyla iç içe olması ve özellikle fakir, miskin insanların elinden tutup yardım da bulunmasıdır.
Bundan dolayı Hz. Ayetullah Sistanî’nin bürosu fakirlere ve düşkünlere yardım etmeyi kendilerine şer’i bir vazife olduğuna inanarak Fakirlere Yardım Heyeti kurulmasına karar vermiştir.

HEYETİN ÖNEMLİ FAALİYETLERİ:

1- Fakir ve düşkünlere sabit ve geçici yardımlar.
2- Hüseyniyeler de gerçekleştirilen mezhebi programlar için heyetlere yapılan yardımlar.
3- Tıbbî yardımlar
4- Mübarek Ramazan ayında yapılan yardımlar
5- Evlilik için yapılan yardımlar.
6- Iraklı Muhacirlere Yardım Ulaştırma Merkezi.
7- Fakirlere, Sel ve Depremden Mağdur Olanlara Yardım Ulaştırma Merkezi.
8- Afganlı Muhacirlere Yardım Heyeti.

KİTAP GÖNDERME

Dünyanın çeşitli noktalarında yaşayan insanlara hak ve gerçek İslam sesini duyurmak, İslam dinini yaymak ve yaşatmak amacıyla Hz. Ayetullah Sistanî’nin bürosu tarafından böyle bir bölümün açılmasına karar verilmiştir. Bu bölüm Şiîlik hakkında kitap, kaset, dergi ve makalelerin gönderilmesi sorumluğunu üstlenmiştir. Aynı şekilde bu bölüm Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin yazmış olduğu Tam İlmihal, Hacc Amelleri, Minhacü’s-Salihin gibi onlarca fıkhî kitabı gönderme görevini üstlenmiştir.

TALEBE AYLIKLARI

Hz. Ayetullah uzma Sistanî (Allah uzun ömürler versin) merceiyet görevini üstlendikten sonra ilim havzalarına ve dini medreselere has bir ihtimam göstermiştir. Bu da o hazretin Ehl-i Beyt (a.s) mektebinin korunup, yayılması karşısında duyduğu vazifenin göstergesidir.

Bundan dolayı bu bölüm, ilim havzalarını desteklemek amacıyla yıllık olarak gözle görülür miktarda talebelere aylık vermektedir. Bu vesileyle on binlerce talebenin rahat ders okumaları sağlanmaya çalışılmaktadır.

ÜLKELERE GÖRE AYLIK DAĞILIMI:

SURİYE.

PAKİSTAN.

HİNDİSTAN.

LÜBNAN.

AFGHANISTAN.

HACC BÜROSU

Hacc bazılarının ömründe kendisine bir defa nasip olan büyük bir saadettir. Bundan dolayı hacc amellerini çok dikkatli ve ihtiyatlı yapmak gerekir. Hz. Ayetullah uzma Sistanî’nin hacc bürosu bu konuları göz önünde bulundurarak hacca giden Müslümanlara elinden gelen yardımı yapmaya çalışmaktadır.
Hacc bürosunun çeşitli faaliyetleri vardır. Bu faaliyetlerin hepsini burada zikretmemiz mümkün olmadığından bir kaçına işaret edeceğiz:

1- Hacıların hacc boyunca karşılaştıkları fıkhî sorulara cevap vermek ve bu alanda onlara yardımcı olmak.
2- Dünyanın çeşitli yerlerinden hacc amellerini yapmak için gelen hacılar ile görüşmek; dinî, mezhebî konularda onları aydınlatmak, öneri ve görüşlerini almak ve taklit mercileri ile olan irtibatlarını güçlendirmek.
3- Hacca müşerref olan değerli alim ve bilginler ile görüşmek.
4- Hacc’a müşerref olacak tebliğcilere yardımda bulunmak.

MERCEİYET


İRAN İSLAM CUMHURİYETİ

Qum

Muallim cad.
Ayetullah uzma Sistanî (Allah uzun ömürler versin) Bürosu -
Posta Kutusu: 37185/3514
Telefon: 00982537741415
Faks: 00982537741420

MEŞHET

Azadî caddesi
Ayetullah uzma Sistanî (Allah uzun ömürler versin) Bürosu
Telefon: 00985132250091
Telefaks: 00985132223239

Web Site:
Telefon: 00982537741415
İnternet adres: www.sistani.org
Email:

العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français