Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Tam İlmihal

ORUCU BATIL EDEN İŞLERDEN SAKINMANIN MÜSTEHAP OLDUĞU DURUMLAR → ← HARAM VE MEKRUH OLAN ORUÇLAR

MÜSTEHAP ORUÇLAR

1718- Önceki hükümlerde açıklanan haram ve mekruh oruçlar dışında, yılın bütün günlerinde oruç tutmak müste-haptır. Ama bazı günleri oruç tutmak için özellikle tavsiye edilmiştir ki, onların bazısı şunlardan ibarettir:

1
) Her ayın ilk ve son Perşembe günleri, onuncu günden sonraki ilk Çarşamba günleri oruç tutmak. Eğer bir kimse, bu günlerde oruç tutmazsa, bunları kaza etmesi müstehaptır. Hatta asla oruç tutamayan kimsenin her güne karşılık yaklaşık 750 gr. yiyecek veya [bir dirhem, yani] 12/6 nohut ağırlığındaki gümüşü (60) fakire vermesi müstehaptır.

2
) Her [kamerî] ayın on üç, on dört ve on beşinci günlerini oruç tutmak.

3
) Recep ve Şaban aylarının hepsini veya bir gün olsa bile bu iki aydan bir kısmını oruç tutmak.

4
) Nevruz Bayramı gününü

5
) Şevval ayının beşinden dokuzuna.

6
) Zilkade ayının yirmi beşinci ve yirmi dokuzuncu günleri.

7
) Zilhicce ayının birinci gününden dokuzuncu gününe (yani Arefe gününe) kadar oruç tutmak. Fakat oruç tutunca, zaafa uğrayarak Arafe gününün duaları okunamayacaksa, oruç tutmak mekruhtur.

8
) Yine Mübarek Gadir-i Hum Bayramı (=18 zilhicce)

9
) Mubahele günü (= 24 zilhicce)

10
) Muharrem ayının birinci ve üçüncü ve yedinci günleri.

11
) Resul-i Ekrem'in (s.a.a) mübarek doğum günü olan 17 rebiu'l evvel

12
) Cemadiye’l Evvel ayının on beşinci günü

13) 27
recep günü olan Meb'as Bayramı yani Resulullah'ın (s.a.a) peygamberliğe seçildiği günü de oruç tutmak müstehaptır.
Müstehap oruca başlayan kimsenin bunu tamamlaması farz değildir. Hatta mümin bir kardeşi onu yemeğe davet ettiğinde onun davetini kabul ederek öğlenden sonra dahi olsa, orucunu bozması müstehaptır.

60 [12/6 nohut gümüş (yani 12 nohut ve bir nohudun onda altısı), ölçü olarak bir dirhem ağırlığına eşittir. Her bir nohudun ağırlığı ise, 0.1953 gramdır. Dolayısıyla 12/6 nohudun yani bir dirhemin ağırlığı, 2.4607.3 gramdır.]
ORUCU BATIL EDEN İŞLERDEN SAKINMANIN MÜSTEHAP OLDUĞU DURUMLAR → ← HARAM VE MEKRUH OLAN ORUÇLAR
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français