Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Tam İlmihal

SIĞIRIN NİSABI → ← DEVE, SIĞIR VE KOYUNUN ZEKÂTI

DEVENİN NİSABI

1874- Devenin on iki nisabı vardır:

1
) Beş deve; zekâtı bir koyundur. Deve sayısı bu miktara ulaşmadıkça zekâtı yoktur.

2
) On deve; zekâtı iki koyundur.

3
) On beş deve; zekâtı üç koyundur.

4
) Yirmi deve; zekâtı dört koyundur.

5
) Yirmi beş deve; zekâtı beş koyundur.

6
) Yirmi altı deve; zekâtı iki yaşına girmiş bir deve yavrusudur.

7
) Otuz altı deve; zekâtı üç yaşına girmiş bir devedir.

8
) Kırk altı deve; zekâtı dört yaşına girmiş bir devedir.

9
) Altmış bir deve; zekâtı beş yaşına girmiş bir devedir.

10
) Yetmiş altı deve; zekâtı üç yaşına girmiş iki devedir.

11
) Doksan bir deve; zekâtı dört yaşına girmiş iki devedir.

12
) Yüz yirmi bir deve ve yukarısıdır. Bunların zekâtı ise üç şekilde verilebilir:
a- Kırkta bir olarak hesaplanıp, her kırk deve için üç yaşına girmiş bir deve zekât verilir.
b- Ellide bir olmak üzere hesaplanıp, her elli deve için dört yaşına girmiş bir deve verilir.
c- Her iki işlem yapılıp, kırkta bir ile ellide bir olarak hesap edilir.
Ancak, her ne şekilde hesap edilirse edilsin, hesap harici deve kalmamalıdır. Eğer hesaptan hariç bir hayvan kalacak olursa da dokuz taneden fazla olmamalıdır. Meselâ, 140 devesi olan kimse, ilkönce ellide bir hesaplayarak yüz deve için dört yaşına girmiş iki deve, daha sonra kırkta bir hesabını yaparak geri kalan kırk deve için de üç yaşına girmiş bir deve vermelidir. Develer dişi olmalıdır. Fakat eğe altıncı nisapta iki yaşında dişi devesi yoksa üç yaşında erkek deve vermesi yeterlidir. O da olmazsa hangisini isterse verebilir.

1875-
İki nisap arasında kalan develerde zekât yoktur. Örneğin, develerin sayısı ilk nisap olan beşi geçer, ama ikinci nisaba yani ona ulaşmazsa, yalnız beş devenin zekâtı verilir, diğer develerden zekât verilmez. Sonraki nisaplarda da hüküm aynen böyledir.
SIĞIRIN NİSABI → ← DEVE, SIĞIR VE KOYUNUN ZEKÂTI
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français