Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Tam İlmihal

DEVENİN KESİMİ → ← HAYVAN KESME USULÜ

HAYVAN KESMENİN ŞARTLARI

2552- Hayvan kesmenin birkaç şartı vardır:

1-
Hayvanı kesen erkek olsun veya kadın, Müslüman olmalıdır. Mümeyyiz, yani iyi ve kötüyü anlayan bir çocukta hayvan kesebilir. Ancak kitap ehli olmayan kâfirlerin veya nasibiler gibi kafir hükmünde olanların kestikleri hayvan helal olmaz. Hatta kitap ehli olan kâfir, her ne kadar hayvanı keserken besmele çekse de, kestiği hayvan vacip ihtiyata göre helal olmaz.

2-
Mümkün olursa hayvanın başı demirden yapılmış bir şeyle kesilmelidir. Çelik bıçakla kesmek vacip ihtiyata göre yeterli değildir. Demirden yapılmış bir şey bulunmazsa, her ne kadar zaruret gereği kesilmesine gerek kalmasa da, şişe ve taş gibi keskin şeylerle hayvanın başı kesilebilir.

3-
Keserken, hayvanın ön tarafı kıbleye doğru yöneltilmelidir. Kesen şahıs, namazda oturduğu veya ayakta olduğu gibi kıbleye doğru olur. Hayvan sağ veya sol tarafına yatırılmışsa, kesilen yeri ve karnı kıbleye doğru olmalıdır. yüz, el ve ayaklarının kıbleye doğru olmasına gerek yoktur. Hayvanın kıbleye doğru kesilmesi gerektiğini bilen bir kişi, hayvanı keserken bilerek kıbleye çevirmezse, hayvan haram olur. Ancak unutur, meseleyi bilmez veya kıbleyi şaşırırsa, sakıncası yoktur. Kıblenin hangi tarafa olduğunu bilmez, veyahut manda olur başkalarının yardımıyla da olsa hayvanı kıbleye doğru yöneltemez veya kuyu ve çukura düşer, kesmek zorunda kalınırsa, hangi yöne doğru kesilirse sakıncası yoktur. Aynı şekilde, kıbleye yöneltene kadar telef olacağından korkulursa hüküm aynıdır. Kıbleye doğru hayvanın kesilmesini şart bilmeyen bir Müslüman hayvanı kıbleye doğru kesmezse sahihtir. Hayvanı kesenin kendisinin de kıbleye doğru durması ihtiyaten müstehaptır.

4-
Hayvanı keserken veya kesmeye hazırlanırken, kesenin kendisi kesme niyetiyle Allah’ın ismini zikretmelidir. Kesenin dışında birisinin zikretmesi yeterli değildir. “Bismillâh” veya “Allâh’u ekber” demesi yeterlidir. Hatta ihtiyatın tersine olmakla beraber sadece, “Allâh” demesi de yeterlidir. Kesme kastı olmadan ve meseleyi bilmediği için Allah’ın ismini zikretmezse, kesilen hayvan helal olmaz. Ancak unutarak Allah’ın adını zikretmezse, sakıncası yoktur.

5-
Hayvan kesildikten sonra hareket etmelidir. En az Gözünü, kuyruğunu hareket ettirmeli veya ayağını yere vurmalıdır. Bu şart, hayvanın kesildiğinde canlı olup olmadığında şüphe edilmesi durumundadır. Canlı olduğunda şüphe yoksa, bu şarta gerek yoktur.

6-
Kesilen hayvandan normal kan gelmelidir. Kan damarlarda tıkanarak dışarı çıkmazsa veya benzeri hayvanların kanından çok az kan çıkarsa, kesilen hayvan helal olmaz. Kanının az olması kesilmeden kanama geçirdiğinden dolayı olursa, sakıncası yoktur.

7-
Boğaz, kesmek kastıyla kesilmelidir. Bilmeden insanın elinden bıçak düşer hayvanın boğazı kesilir veya kesen uykuda, sarhoş, baygın, mümeyyiz olmayan çocuk veya deli olur veya bıçağı başka maksatla hayvanın boğazına çeker tesadüfen kesilirse o hayvan helal olmaz.

2553-
Vacip ihtiyat gereği hayvan can vermedikçe kafası bedeninden ayrılmamalıdır. Elbette bu iş hayvanı haram olmasına sebep değildir. Ama gafletten veya bıçsğın keskinliğinden dolayı başı bedenden ayrılırsa, sakıncası yoktur. Aynı şekilde vacip ihtiyat gereği hayvanın canı çıkmadan boynunun kırılmaması ve omuriliğinin vurulmaması gerekir. Omurilik; beyaz ip gibi omurga kemiklerinin içinde bulunan, kuyruk sokumuna kadar uzanan ve yenmesi haram olan iliktir.
DEVENİN KESİMİ → ← HAYVAN KESME USULÜ
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français