Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Tam İlmihal

AV KÖPEĞİYLE AVLANMAK → ← HAYVAN KESERKEN MEKRUH OLAN ŞEYLER

AVLANMA HÜKÜMLERİ

2559- Eti yenen yabani bir hayvan silahla avlanır ve ölürse beş şartla bedeni pak ve eti helal olur:

1-
Avlanma silahı, bıçak ve kılıç gibi keskin veya ok ve mermi gibi hayvanın bedenini parçalayan bir şey olmalıdır. İkinci durumda silahın mermisi sivri olmazsa, helal olması için hayvanı yaralayıp, parçalamalıdır. Ama ucu sivri olursa, her ne kadar yaralanmasa da onu öldürmesi yeterlidir. Eğer bir hayvan taş sopa gibi bir şeyle avlanır ve ölürse bedeni pak ve eti helal olmaz. Aynı şekilde ucu sivri olan ve silah sayılmayan kalın şiş, çengel ve benzeri şeylerden hayvan avlanırsa, helal olmaz. Bir hayvan tüfekle avlanır, mermi hayvanın bedenine girerek parçalarsa, pak ve helal olur. Kurşunun sivri olup olmamasının farkı yoktur. Kurşunun demirden olması şart değildir. Ancak kurşun hayvanın bedenine girmez, değmesinin şiddetiyle veya hararetiyle hayvanı öldürürse, pak ve helal olması sakıncalıdır.

2-
Avlayan, Müslüman veya iyi ve kötüyü anlayan Müslüman çocuğu olmalıdır. Ehli kitap olmayan kâfir veya nasibiler gibi kâfir hükmünde olan bir kişi bir hayvanı avlarsa, o hayvan helal değildir. Hatta kitap ehli bir kâfir bir hayvanı avlarsa, her ne kadar Allah’ın ismini zikretse de, vacip ihtiyat gereği o hayvan helal olmaz.

3-
Silah, hayvanı avlamak için kullanılmalıdır. Başka bir yer nişan alınır tesadüfen bir hayvan vurulursa, o hayvan pak olmaz eti de haramdır. Ama belli bir hayvanı nişan alır ateş eder başka bir hayvana değerse, o hayvan helal olur.

4-
Silahı kullanırken Allah’ın ismini zikretmelidir. Ateş eder hedefe ulaşmadan Allah’ın ismini zikrederse yeterlidir. Bilerek Allah’ın ismi zikredilmezse yapılan av haram olur. Ancak zikretmeyi unutursa sakıncası yoktur.

5-
Avcı ava ulaştığında av ölür veya onu boğazlayacak kadar zaman olmazsa hayvan pak ve helaldir. Vakit olduğu halde hayvanı kesmez, hayvan bu şekilde ölürse haram olur.

2560-
İki kişi birlikte bir hayvanı avlarlar, birisi şartlara uyar diğeri uymazsa, mesela onlardan birisi Allah’ın ismini zikreder diğeri bilerek zikretmezse, avlanan hayvan helal değildir.

2561-
Bir hayvan silahla vurulduğunda, mesela suya düşer, hayvanın kurşun ve sunun etkisiyle öldüğü anlaşılırsa, o hayvan helal değildir. Sadece kurşunun etkisiyle öldüğü bilinmezse, yine helal olmaz.

2562-
İnsan gaspı silah veya köpekle bir hayvanı avlarsa, o av helal ve avlayana aittir. Günah işlemekle beraber silah veya köpeğin ücretini sahibine ödemelidir.

2563-
Kılıçla avlanma gibi bir yolla kol bacak gibi hayvanın bazı azaları ondan ayrılırsa, ayrılan aza haramdır, ancak 2559. meselede zikredilen şartlara uygun şekilde kesilirse geri kalan bölümü helal olur. Zikredilen şartlara uygun bir şekilde av silahı hayvanı ikiye böler baş ve boyun bir bölümünde kalırsa, insan ulaştığında hayvan can vermişse helaldir. Aynı şekilde hayvan canlı olur ancak kesmeye vakit kalmazsa, helal olur. Ama kesmek için vakit kalır, kestikten sonra az bir miktar canı olursa, kafa ve boyunun olmadığı bölüm haram, kafa ve boyunun bulunduğu bölüm, daha önce açıklandığı gibi kesilirse helal, kesilmezse o da haram olur.

2564-
Avlanmanın sahih olmadığı taş ve sopa gibi şeylerle hayvan ikiye bölünürse, kafa ve boyun olmayan kısım haram, baş ve boyun olan kısım canlı olur, kesmek için de zaman bulunur ve kesilirse helal, kesilmezse haram olur.

2565-
Bir hayvan avlanır veya boğazlanır, karnından canlı bir yavru çıkar, onu daha önce zikredildiği şekilde kesilirse helal kesilmezse haram olur.

2566-
Bir hayvan avlanılır veya boğazlanır, karnından ölü yavru çıkar, yavrunun ölümü annesinin kesilmesinden veya avlanılmasından önce olmaz, annenin karnından geç çıkarıldığı için ölmez, tüm azaları tamamlanmış ve bedeni tüylenmişse, pak ve helaldir.
AV KÖPEĞİYLE AVLANMAK → ← HAYVAN KESERKEN MEKRUH OLAN ŞEYLER
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français