Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Tam İlmihal

YEMEK YERKEN MÜSTEHAP OLAN ŞEYLER → ← BALIK VE ÇEKİRGE AVLAMAK

YENİLECEK VE İÇİLECEKLERİN HÜKÜMLERİ

2582- Şahin, kartal, doğan ve akbaba gibi yırtıcı ve pençeli kuşların eti haramdır. Aynı şekilde karganın her çeşidi, hatta vacip ihtiyat gereği kara ve uçtuğunda kanat çırpması süzülerek uçmasından az olan her türlü pençeli kuşlar, haramdır. Kanat çırpması süzülerek uçmasından daha fazla olan kuşların eti helaldir. Bu durumda kuşların helal ve haram oluşu, uçmalarından ayırt edilebilir. Bazı kuşların uçuş şekilleri belli olmazsa, o kuşun den çetesi veya taşlığı veya ayaklarının arkası dikenli olursa, helaldir. Bunlardan hiç birisi olmazsa, haramdır. Adı geçenlerin dışında, diğer kuşlar: tavuk, güvercin, serçe, deve kuşu ve tavus kuşu gibi hayvanlar helaldir.
Hüdhüd ve kırlangıç gibi kuşları öldürmek mekruhtur. Yarasa gibi uçtukları halde kanatları olmayan hayvanların eti ise haramdır. Aynı şekilde vacip ihtiyata göre arı ve sinek gibi uçan böceklerin yenmesi haramdır.

2583-
Hayvandan, canı olan kuyruk gibi bir parça ayrılır veya canlı koyundan bir parça et kesilerek ayrılırsa, necis ve yenmesi de haramdır.

2584-
Eti yenen hayvanların bazı azaları haramdır:

1-
Kan.

2-
Dışkı.

3-
Erkeklik organı.

4-
Dişilik organı.

5-
Yavruluk.

6-
Ur denilen vücuttaki şişkinlik.

7-
Erkeklik yumurtaları.

8-
Beyinde bulunan nohut şeklindeki hipotez bezi.

9-
Omurilik. (67)

10-
Safra kesesi

11-
Bel kemiğinin iki tarafında bulunan sarı renkli iki sinir.

12-
Dalak.

13-
Mesane.

14-
Göz bebeği.
Bunlar kuş, balık ve çekirge dışındaki tüm eti helal olan hayvanlar için geçerlidir. Kuşlarda ise kan ve dışkıları kesin haramdır. Bunların dışında eğer denilen şeylerden olursa vacip ihtiyat gereği haram olur. Vacip ihtiyat gereği balığın kan ve dışkısı çekirgenin de dışkısı haramdır. Bunların dışında haram değildir.

2585-
Eti haram veya helal olan hayvanların idrarını içmek haramdır. Farz ihtiyat gereği devenin idrarını içmek hamdır. Tedavi için olursa deve, koyun ve sığırın idrarının içilmesinin sakıncası yoktur.

2586-
Çamur yemek haramdır. Vacip ihtiyat gereği toprak ve kumun da yenmesi haramdır. Dağıstan çamuru ve ermeni çamuru gibi çamurları tedavi amacıyla mecbur kalınırsa yemenin sakıncası yoktur. Hz. Hüseyin’in (a.s) türbe tinden şifa amacıyla az bir miktar –normal bir nohut kadar- yemek caizdir. Onun mukaddes mezarın özünden veya etrafından alınmaz ancak, “Hz. Hüseyin’in türbetidir” denecek şekilde olursa, vacip ihtiyat gereği onu bir miktar su veya sıvı bir şeye tamamen suda kaybolacak şekilde karıştırdıktan sonra içilebilir. Elbette bu ihtiyat, kesin olarak o Hazretin kabrinin toprağı olduğu bilinmeyen veya olduğuna delil bulunmayan yerde de riayet edilmelidir.

2587-
Ağız boşluğuna gelen burun suyu veya balgamı yutmak haram değildir. Dişleri yıkarken arasından çıkan yemek artıklarını yutmanın da bir sakıncası yoktur.

2588-
İnsanın ölümüne veya önemli bir zarar görmesine sebep olacak şeyleri yemesi haramdır.

2589-
At, katır ve eşeğin etini yemek mekruhtur. Onlarla cinsel ilişkide bulunulursa, etleri haram olur. Vacip ihtiyata göre onların sütü ve ilişkiden sonraki nesilleri de haram olur. İdrar ve dışkıları necistir. Onları şehirden çıkarıp başka bir yerde satmak gerekir. İlişkide bulunan sahibi değilse, onun değerini sahibine ödemelidir. Satılan bedeli ilişkide bulunana aittir. Sığır, koyun ve deve gibi eti yenen bir hayvanla ilişkide bulunulursa, onların idrar ve dışkıları necis, etlerinin yenmesi de haram olur. Farz ihtiyat gereği sütleri ve ilişkiden sonraki nesilleri haram olur. İlişkide bulunulan hayvan, öldürülmeli ve yakılmalıdır. İlişkide bulunan sahibi değilse, onun bedelini sahibine ödemelidir.

2590-
Keçi yavrusu, et ve kemiğinin gelişeceği kadar domuzdan süt emerse, kendisi, nesli ve sütü haram olur. Onların sütleri de haram olur. Söylenenden daha az süt emerse, vacip ihtiyat gereği istibra (özel bir temizlenme yöntemi) edilmelidir. İstibradan sonra helal olur. Onun istibrası şöyledir: Yedi gün temiz süt içmeli, süte ihtiyacı yoksa yedi gün otla beslenmelidir. Farz ihtiyat gereği, süt emen kuzu, dana ve eti yenen diğer hayvanların yavruları da aynı hükme tabidir.
Necaset yiyen hayvanın eti haramdır, istibra edilirse helal olur. İstibra şekilleri 219. meselede açıklanmıştır.

2591-
Şarap içmek haramdır. Bazı hadislerde en büyük günahlardan sayılmıştır. Hz. İmam Caferi sadık (as) şöyle buyurmuştur:
"Şarap, kötülüklerin kökü ve günahların kaynağıdır. Şarap içen kimse, aklını yitirir, şarabı içtiği o anda Allah'ı tanımaz, hiçbir günahtan kaçınmaz,, kimsenin hakkına say-gı göstermez, yakın akrabaların hakkını gözetmez ve açık kötülüklerden yüz çevirmez. Allah'ı tanıma ve iman ruhu şarap içen kimsenin vücudundan çıkar ve onda Allah'ın rahmetinden uzak olan habis ve eksik ruh kalır. Allah, melekler, Peygamberler, müminler ona lânet eder ve kırk güne kadar kıldığı namazlar kabul olmaz. (Böyle bir kimsenin) yüzü kıyamet gününde siyah olur, dili ağzından dışarı çıkar, ağzından göğsüne salyalar saçar ve böyle bir vaziyette susuzluktan feryat eder."

2592-
Şarap içilen sofradan bir şey yiyip içmek haramdır. Vacip ihtiyat gereği o sofrada oturmak da haramdır.

2593-
Kendi canı tehlikede değilse, açlık veya susuzluktan ölmek üzere olan Müslüman’ın canını kurtarmak için yiyecek ve içecek vermek her Müslüman’a vaciptir. Aynı şekilde Müslüman olmayıp katli vacip olmayan bir insan konusunda da hüküm aynıdır.

67 [Omurga kemiğinde bulunan beyaz ilik.]
YEMEK YERKEN MÜSTEHAP OLAN ŞEYLER → ← BALIK VE ÇEKİRGE AVLAMAK
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français