Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

HACCIN KISIMLARI → ← MÜSTEHAP HAC

UMRE ÇEŞİTLERİ

135- Umre, hac gibi; vacip, müstehap, müfrede ve temettü olabilir.

136-
Hac şartlarına sahip herkese umre vacip olur. Hac ameli gibi acil yerine getirilmesi gereken vaciplerdendir. Şu halde, biri hac için mustati olmasa da umre için mustati olmuşsa, umreyi yerine getirmesi vaciptir.
Evet, zahiren vazifesi temettü haccı olup da sadece müfrede umreye mustati olan birine müfrede umreyi yapmak vacip değildir.
Buna göre, mustati olan biri hac döneminden önce ölürse, onun adına müfrede umre yapılması için malından ecir tutulması vacip değildir. Aynı şekilde hac için ecir olan birinin niyabet haccını yerine getirdikten sonra umre haccı yapması, o anda umre yapma imkânı olsa bile vacip değildir. Elbette en iyisi zikredilen yerlerde ihtiyata riayet edilmesidir. Fakat temettü haccını yerine getiren birsine müfrede umre yapması vacip değildir.

137-
Yılın her ayında müfrede umre yapmak müstehaptır. İki umre arasında 30 gün geçmesine de gerek yoktur. Şu halde umrenin birini ayın sonunda, diğerini ise öteki ayın başında yapması mümkündür.
Umrenin ikisi de bir şahıs için olursa, ister kendisi olsun veya başka biri, bir ay içerisinde iki umre yapılmaz. İkinci umreyi reca (Allah'a yakınlaşma) niyetiyle yaparsa sakıncası yoktur. Bir umre kendisi için bir umre de başkası için yaparsa, bir ayda iki umre caizdir. İki ayrı şahıs için de aynı ayda iki umre yapabilir. Müfrede umresi ile temettü umresi arasında zikredilen aralığın gerekliliği sakıncalıdır. Şu halde Zilhicce ayında temettü umresi yapan biri müfrede umre yapmak istiyorsa, müfrede umreyi muharrem ayına kadar geciktirmesi en iyisidir. Müfrede umreyi şevval ayında yapan biri temettü umresi de yapmak istiyorsa, aynı ayda temettü umresi yapmaması daha iyidir.
Ama temettü umresi ve hac arasında müfrede umre yapmak zahiren temettü umresini bozar ve yenilenmesi gerekir. Evet, Mekke'de terviye gününe kadar (Zilhicce ayının 8. günü) hac yapmak için kalırsa daha önce yaptığı müfrede umre temettü umresi sayılır. Ondan sonra temettü haccı yerine getirilmelidir.

138-
Mufrede umre istitaet ile vacip olduğu gibi nezir, yemin, ahit ve benzeri şeylerle de vacip olur.

139-
Müfrede umre ile temettü umresinin amelleri birdir. Temettü umresi ileride açıklanacaktır. Müfrede umre ile temettü umresi arasından birkaç fark vardır.

1-
Müfrede umresinde nisa tavafı vaciptir. Ama Temettü umresinde nisa tavafı vacip değildir.

2-
Temettü umresi hac ayları dışında (Şevval, zilkade, Zilhicce) dışında sahih değildir. ama Müfrede umre bütün aylarda sahihtir. En faziletlisi de recep ayında yapılandır.

3-
- Temettü umresinde ancak taksir edilerek ihramdan çıkılır. Ama müfrede umresinde hem taksirle hem de kafayı tıraş ederek ihramdan çıkılabilir. Kafayı tıraş etmek daha iyidir.
Bu erkekleri için olan kurallardır. Ama kadınlar iki umrede de taksir etmelidirler.

4-
Daha sonra da açıklayacağımız gibi - temettü umresi ile hac bir yılda olmalıdır. Ama müfrede umre böyle değildir. Kendisine hem ifrad haccı hemde müfrede umre vacip olan kimse, haccı bir yılda ve umreyi de başka bir yılda yerine getirebilir.

5-
Müfrede umresinde sa'y bitmeden bilerek cinsel ilişkide bulunursa, umresi batıl olur ve yeniden yerine getirmelidir. Yani bir sonraki aya kadar Mekke'de kalmalı ve yeniden umre yapmalıdır. Ama biri temettü umresi esnasında cima yaparsa 220. meselede de geleceği gibi başka hükmü vardır.

140-
Müfrede umresinin ihramı, temettü umresi için ihram bağlanan mikatlardan birinden bağlanmalıdır. İleride bunların açıklaması yapılacaktır.
Evet, Mekke'de olup da müfrede umre yapmak isteyen biri, haremin dışından hareme en yakın yerlerden birinden örneğin Hudeybiye'den, Co'rane'den veya Tan'im'den ihram bağlayabilir. Mikatlardan birine giderek ihrama girmesine gerek yoktur. Ama sa'y amelinden önce müfrede umresini cinsel ilişki yaptığı için bozan biri, ikinci bir kez müfrede umresi için mikatlardan birinden ihram bağlamalıdır. 223. meselede de geleceği gibi, ihtiyat gereği haremin dışındaki ilk noktada ihram bağlamak yeterli değildir.

141-
Mekke'ye, hatta hareme ihramsız girmek caiz değildir. Buna göre hac ayları dışında (şevval, zilkade, Zilhicce) onlara girmek isterse, müfrede umresi için ihram bağlamalıdır. Ama oduncu ve hayvan yemi taşıyan gibi, devamlı iş icabı girip çıkanların ihram bağlamasına gerek yoktur. Aynı şekilde temettü umresi ve haccının amellerini tamamladıktan sonra veya müfrede umresini tamamlayıp Mekke'den çıktıktan sonra ihramını tamamladığı ay geçmeden ihramsız Mekke'ye girebilir. Umre-i temettüden sonra ve hac amellerinden önce Mekke'den çıkanın hükmü 154. meselede gelecektir.

142-
Müfrede umreyi hac aylarında yerine getirdikten sonra terviye günlerine kadar (Zilhicce ayının 8. günü) Mekke'de kalarak haccetmek isterse yaptığı müfrede umre temettü umresi hesap olur. Ondan sonra temettü haccını yerine getirmesi yeterlidir. bu konuda vacip hacla müstehap hac arasında fark yoktur.
HACCIN KISIMLARI → ← MÜSTEHAP HAC
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français