Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

3- Kıran Haccı → ← Temettü Haccı’nın Şartları

2- İfrad Haccı

Geçmiş konularda temettü haccının iki kısımdan oluştuğunu söylemiştik. Bunlar temettü umresi ve temettü haccıdır. Birinci kısım ikinci kısma bağlıdır. Umre hacdan öncedir.
İfrad ve kıran haccı ise belirttiğimiz gibi, vatanları Mekke'den 16 fersahtan daha az uzaklıkta olanların yapması gereken hacdır. İfrad veya kıran haccına ilave olarak, müfrede umresini yerine getirmeleri gerekir. Müfrede umresi de ayrıca bu hacları yapana vacip olacaktır.
Şu halde, bunlardan birini yapabilme gücüne sahip olan, hangisini yerine getirebiliyorsa o kendisine vacip olur. Birini bir zamanda diğerini de başka bir zamanda yapabilme imkânı varsa, ne zaman vazifesi neyi gerektiriyorsa onu yapmalıdır. Bir zamanda her ikisini de yapması mümkün olursa, her ikisini de yapması vacip olur. Fakihler arasında böyle bir durumda haccın müfrede umreden önce yerine getirilmesi meşhurdur. En iyisi de budur.

188-
İfrad haccının amelleri temettü haccının amelleriyle aynıdır. Ama aralarında birkaç fark vardır. Bu farklar şunlardan ibarettir:

1-
Temettü haccında; umre ve hac amelleri, hac aylarında (Şevval, Zilkade, Zilhicce) ve aynı yılda yapılmalıdır. Ama ifrad haccında umre ve haccın aynı yılda yapılması gerekli değildir.

2-
Temettü haccında deve, sığır veya koyun kurban etmek gerekir. Ama ifrad haccında kurban vacip değildir.

3-
Güçlü görüşe göre, zaruret olmadıkça temettü haccında tavaf ve sa'y vukuflardan önce yapılmamalıdır. Ama ifrad haccında caizdir.

4-
Temettü haccının ihramı Mekke'den bağlanmalıdır. Ama ifrad haccının ihramında Mekke halkıyla diğerlerinin hükmü farklıdır. Geniş açıklama mikatlar kısmında gelecektir.

5-
Temettü umresini temettü haccında önce yapmak gerekir. Ama bu ifrad haccında şart değildir.

6-
Temettü haccı ihramından sonra müstehap tavaf yapılmaması ihtiyaten vaciptir. Ama ifrad haccında caizdir.

159-
Müstehap bir ifrad haccı için ihrama giren, temettü umresine geçip taksir ederek ihramdan çıkabilir. Ama sa'yden sonra telbiye demişse temettü umresine geçemez.

160-
Bir şahıs ifrad haccı için ihram bağlayıp Mekke'ye girerse, müstehap tavaf yapması caizdir. Bu durumda en iyisi tavaf namazından sonra telbiye demesidir. Elbette udulun (bir amelden başka bir amele geçmenin) caiz olduğu yer, temettüe udul etme niyeti olmadığı durumdadır. Bu ihtiyat, vacip tavafta da geçerlidir.
3- Kıran Haccı → ← Temettü Haccı’nın Şartları
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français