Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

Mikatlara Ait Hükümler → ← 3- Kıran Haccı

İHRAM MİKATLARI

Mukaddes İslam şeriatında ihrama girme yerleri tayin edilmiştir. Bunlara mikat denir. İhramın buralardan bağlanması vaciptir. Bunlar dokuz yerdir.

1-
Zulhuleyfe: Medine şehrinin yakınlarındadır. Medine halkının ve Medine yoluyla hacca gitmek isteyenlerin mikatıdır. Bu mikatın Mescid-i Şecere diye meşhur olan mescidinde ihram bağlamak en iyisidir. Aylık adet görmeyen veya bu hükümde olmayan kadının aynı hizada olsa da bu mescidin dışında ihram bağlaması yeterli değildir.

162-
Medine yolundan hacca giden biri Zulhuleyfe mikatına ulaşırsa ve yol üzerinde Cuhfe denilen başka bir mikat olursa, Zulhuleyfe'den ihramsız geçerek Cuhfe'de ihram bağlayamaz. Sadece hastalık, zayıflık ve zaruret arz eden diğer mazeret durumları hariçtir.

2-
Akik Vadisi: Bu mikat Irak, Necd ve oradan geçen herkesin ihram bağladığı mikattır ve üç bölümden oluşmaktadır.
a) Maslah: İlk bölümünün adıdır.
b) Qumre: Orta bölümünün adıdır.
c) Zat'ı Arak: Son bölümünün adıdır.
Hastalık, takiye gibi engeller olmadıkça mükellefin Zat'ı Arak'a ulaşmadan ihram bağlaması en iyi olandır.

163-
Takiye durumunda Zat'ı Arak'a ulaşmadan gizlice ve elbiselerini çıkarmadan ihrama girip, Zat'ı Arak'a ulaştığında da elbiselerini çıkararak iki ihram elbisesini bağlamasının caiz olduğu ve keffareti de olmadığı söylenmiştir. Fakat bu görüş sakıncasız değildir.

3-
Cuhfe: Bu mikat Şam, Mısır, Mağrib ve bu yoldan geçenlerin mikatıdır. Hatta zahiren, mazeretli veya mazeretsiz Zu'l-Huleyfe'den geçerek orada ihram bağlamayanların da mikatıdır.

4-
Yelemlem: Bir dağın adıdır. Yemen ahalisi ve o güzergâhı kullananların mikatıdır.

5-
Karnu'l-Menazil: Taif halkının ve bu güzergâhtan yolu geçenlerin mikatıdır.
Son dört tanesinde mikat orada bulunan camilere mahsus değildir. Bu isimlerin kapsadığı bütün yerlerde ihram bağlanabilir. Ama bu yerlerin kapsadığı alanı mükellef bilmezse, bu yerlerden önce nezrederek ihram bağlayabilir. Sonrada nezrine göre amel etmelidir. Aynı şekilde bu amel, teşhis etme gücüne sahip olunsa da caizdir.

6-
Zikredilen mikatlardan birinin hizası: Bu da; mikatlardan hiçbirine uğramayan bir yoldan gidenin hükmüdür. Bu surette mikatlardan herhangi birinin hizasına geldiğinde ihram bağlayabilir. Mikat hizasından kasıt; insanın Kâbe'ye doğru durduğunda mikatın sağında veya solunda kalması, oradan geçtiği taktirde mikatın arkasında kalmaya başlamasıdır. Bunu belirlemede örfün görüşü yeterlidir. Akli dikkat gerekli değildir.
Eğer insan iki mikat hizasından geçerse, birinci mikatın hizasından ihram bağlaması en iyi olandır.

7-
Mekke: Mekke, temettü haccının mikatıdır. Aynı şekilde Mekke halkının ve teklifleri Mekke halkı gibi olmuş olsun veya olmasın orada ikamet edenlerin, ayrıca İfrad ve Kıran haccının mikatıdır. Mekke halkının veya orada ikamet edenlerin Kıran veya İfrad haccı için mikatlardan birine gitmeleri gerekli değildir. Ama erkeklerin Co'rane gibi mikatlardan birine giderek ihram bağlamaları daha iyidir.
Şehrin yeni bölgelerinde ihram bağlamak caiz olmakla birlikte, Resulullah'ın (s.a.a) zamanında olduğu gibi en iyisi eski Mekke'den ihram bağlanmasıdır. Harem'in dışında kalan bölümler bu hükmün dışındadır.

8-
Mükellefin sakin olduğu ev: Bu, evi Mekke'ye mikattan daha yakın olanların mikatıdır. Böyle bir şahıs evinden ihram bağlayabilir. İhram bağlamak için mikatlardan birine gitmesine gerek yoktur.

9-
Edne'l-Hill: Buradan kasıt Hudeybiye, Co'rane ve Tan'im gibi harem dışındaki ilk yerlerdir. Kıran ve ifrad haccından sonra müfred umre yapmak isteyenlerin mikatıdır. Mekke'de olup da müfred umre yapmak isteyenlerin de mikatıdır. Bundan 140. meselede zikredilen bir durum istisna edilmiştir.
Hudeybiye, Co'rane ve Tan'im Mekke halkı arasında meşhur üç yerin adıdır.
Mikatlara Ait Hükümler → ← 3- Kıran Haccı
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français