Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

2- Kadınla Cinsel İlişkide Bulunmak → ← 1- Çöl Hayvanı Avlamak

Avlanma keffareti

Çöl hayvanlarının öldürülmesi ve avlanması durumunda şeriatta her biri için bir keffaret tayin edilmiştir. Aşağıda bunların açıklaması yapılacaktır.

207-
Deve kuşunu öldürmenin keffareti bir deve, sağırı öldürmenin keffareti bir sığır, yabani zebranın, ihtiyaten geyik ve tavşanın öldürülmesinde bir koyun, aynı şekilde ihtiyat gereği tilkinin öldürülmesi durumunda bir koyun keffareti vardır.

208-
İnsan keffareti deve olan bir avı avlar ve onu ödeyecek parası olmazsa altmış fakiri doyurmalıdır, her fakire bir mud (takriben 750 gr.) yiyecek vermelidir. Eğer buna da gücü yetmezse, on sekiz gün oruç tutmalıdır. Eğer keffaret sığır olur ve almaya gücü yetmezse otuz fakiri doyurmalıdır. Eğer buna da gücü yetmezse dokuz gün oruç tutmalıdır. Eğer keffaret koyun olursa ve gücü yetmezse on fakiri doyurmalıdır. Buna da gücü yetmezse üç gün oruç tutmalıdır.

209-
Keklik, turaç kuşu ve benzeri hayvanları öldürmenin keffareti, sütten kesilmiş otlayan bir kuzudur. Serçe, ördek gibi hayvanların keffareti bir mud (750 gr) yiyecektir. Yani; buğday, arpa, ekmek ve benzer yiyeceklerdir. İsmi geçen uçan hayvanların dışında güvercin ve benzerlerinin keffareti ise bir koyundur. Bunların civcivlerini öldürmenin keffareti bir kuzu veya oğlaktır, bunların yumurtasının hükmü, eğer canlı civcivli yumurta olursa civciv hükmündedir. Yumurtada civciv daha canlanmamış ise bir dirhem keffareti vardır. Aynı şekilde ihtiyat gereği hiç civciv olmayan yumurta içinde bir dirhem vermelidir.
Bir çekirgenin öldürülmesinin kefareti bir hurma veya bir avuç yiyecektir. İkincisi daha üstündür. Birden fazla çekirge öldürürse, öldürdüğü sayıda keffaret vermelidir. Ancak öldürdüğü çekirgenin sayısı, örfe göre çok sayılırsa hepsine bir koyun keffaret vermelidir.

210-
Çöl faresi, kirpi ve timsah öldürmenin keffareti bir oğlaktır, kertenkele öldürmenin keffareti ise bir avuç yiyecektir.

211-
Arıyı bilerek öldürmenin keffareti bir miktar yiyecektir, zarar vermesinden korunmak için öldürürse keffareti yoktur.

212-
İhram giyen kişi harem sınırları dışında avlanırsa her hayvanın keffaretini açıklanan şekilde vermelidir. Eğer hakkında keffaret belirlenmemiş ise Pazar fiyatının karşılığı ödemelidir ve eğer ihram giymeyen birisi harem sınırları içerisinde avlanırsa, avlandığı hayvanın değerini vermelidir. Avladığı av aslan olursa bir koç keffaret vermelidir. İhramlı biri harem sınırları içerisinde avlanırsa, hem ihramsız kişinin harem sınırları içerisinde avlanma keffaretini hem de ihramlının harem dışında avlanma keffaretini vermelidir.

213-
Çekirgenin çok olduğu yolda yürüyen ihramlı yolunu saptırarak çekirgeyi öldürmekten kaçınmalıdır. Ama mümkün olmazsa sakıncası yoktur.

214-
Bir grup ihramlı beraber avı öldürürlerse, her birine ayrı ayrı keffaret farz olur.

215-
Avlanan hayvanı yemenin keffareti avlanma keffareti gibidir. Eğer ihramlı biri avlanır ve avını yerse ona iki keffaret farz olur; biri avlandığı diğeri ise onu yediği içindir.

216-
İhramlı olmayan bir kişi yanında avıyla birlikte hareme girerse, avını serbest bırakmalıdır. Bırakmaz ve av ölürse keffaretini vermelidir. Bir insan ihram giyer ve yanında av bulunursa o avı tutması haramdır. 201. meselede açıklanan tüm durumlarda avı bırakmaz ölümüne sebep olursa keffaret vermelidir. Avın ölümü harem sınırlarına girmeden gerçekleşirse ihtiyat gereği yine keffaret vermelidir.

217-
Avı öldürmesi ve yemesinden dolayı farz olan keffaret konusunda bilerek, bilmeyerek veya cahilliğinden dolayı işi yapması arasında fark yoktur.

218-
Avlanma tekrarlandıkça keffaret de tekrarlanır. Avlanma hata yanlışlık, unutkanlık, zorunluluk ve çaresizlikten de olsa hüküm aynıdır. Aynı şekilde cahillik ve bilinçsizlikten dolayı da olsa hüküm değişmez. Yine avlanma kasıtlı olarak haremde ve avcı da ihramsız olursa veya çeşitli ihramlar bağlayan ihramlı tarafından gerçekleşirse hüküm yine aynıdır. Yani; bir kere temettü umresi ihramında, bir kere hac ihramında bir kere de müfrede umresi ihramında iken avlanırsa da durum aynıdır. İhramda iken bilerek avı tekrarlarsa birincisinden itibaren ona keffaret vacip olmaz ama, Allah’ın “Kim dönerse (yüz çevirirse) Allah ondan intikam alacaktır.” dediği kimselerden olur.
2- Kadınla Cinsel İlişkide Bulunmak → ← 1- Çöl Hayvanı Avlamak
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français