Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

Turların Sayısında Şüphe Etmek → ← Tavafı Kesmek ve Turlarının Eksik Olması

Tavafın Turlarını Fazla Yapmak

avaf turlarını fazla yapmanın beş şekli vardır:

1
) Tavaf eden, fazla yaptığı turu, yapmakta olduğu tavafın veya diğer bir tavafın bir bölümü olarak niyet etmemelidir. İzafi tavafı müstehap niyetiyle yerine getirmesi tavafı batıl etmez.

2
) İzafi turu, yapmak istediği tavafın bir bölümü niyetiyle tavafa başlarsa, kuşkusuz olarak tavafı batıl olur. Tavafı yeniden yapmalıdır. Aynı şekilde tavaf esnasında da böyle bir niyet oluşursa ve niyet ettiği fazlalığı da yaparsa aynı hükme tabidir. Zikredilen niyet hâsıl olmadan yapılan turların batıl olması sakıncalıdır.

3
) Tavafı bitirdikten sonra, örfün peş peşe yapıldığı düşüncesi ortadan kalkmadan, yeni bitirdiği tavafın bölümü niyetiyle bir tur daha yaparsa ve bu niyet tavafı tamamladıktan sonra gerçekleşirse, bu durumda da zahiren tavaf batıldır.

4
) Yapmakta olduğu tavaf dışında bir tavafın bölümü olarak fazladan bir tur yapmayı niyet ederse, birinci tavafın 7. turu tamamladıktan sonra fazla olan turu yapar ve ikinci tavafı da tamamlarsa bu durumda fazlalık tur aslında hâsıl olmamıştır. Turların fazlalığı gibi bir nedenden dolayı tavafın batıl oluşu söz konusu değildir.
Evet, iki tavaf arasında; tavaf namazı kılarak ara vermeden peş peşe yaptığı için batıl olması mümkündür. Zaten bu amel de caiz değildir. Her iki tavafın da vacip olması veya birinin müstehap, diğerinin vacip olması hükmü değiştirmez. Ama her ikisi de müstehap olursa, mekruh olması ile birlikte caizdir.

5
) Fazla olan turu, yapmakta olduğu tavafın değil de başka bir tavafın bölümü olmasını niyet eder, birinci tavafın yedi turunu da yapıp tamamladıktan sonra izafi turu yapar ve ikinci tavafı hiç yapmazsa, veya yapmaya başlayıp ta yarım bırakırsa, bu durumda ne tavafı arttırmış, ne de iki tavafı aralıksız peş peşe yapmış olur. Ama bazı durumlarda; tavaf edenin kurbet kastı hâsıl olmamışsa batıl olabilir. Mesela; tavafın başından beri iki tavafı peş peşe yapmayı; iki tavafı peş peşe yapmanın haram ve batı olduğunu bildiği halde niyet ederse; her ne kadar amelen peş peşe iki tavafı ara vermeden yapmamış olsa bile, Allah’a yakınlaşma kastı hâsıl olmaz.

314-
Yanlışlıkla tavafın turlarına bir şeyler katarsa; Irak rüknüne ulaştıktan sonra fazlalığı hatırlarsa, tam bir tavaf yapıncaya kadar fazlalığı tamamlamalıdır. İhtiyata göre bu durumda ikinci tavafı farz ya da sünnet kastetmeden gurbet kastıyla tamamlamalıdır. Daha sonra 4 rekât namaz kılmalıdır. İhtiyata en uygun olan, namazlar arasına aralık bırakmamasıdır. Şöyle ki; sa’yden önce farz tavaf için iki rekât namaz kılmalı, sa’ydan sonra da sünnet tavafı için iki rekât namaz kılmalıdır. Aynı şekilde Irak rüknüne ulaşmadan hatırlarsa da hüküm aynıdır.
Turların Sayısında Şüphe Etmek → ← Tavafı Kesmek ve Turlarının Eksik Olması
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français