Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

Arafat’ta Meş’ar’da Veya İkisinden Birinde Vakfeyi Yerine Getirmek → ← 2- Arafat’ta Vakfe

3- Meş’ar’ul-Haram’da (Müzdelife’de) Vakfe

Temettü haccının vaciplerinin üçüncüsü (Müzdelife de denilen) Meş’aru’l-Haram’da vakfedir.
Meş’aru’l-Haram; “Me’zemin” ve “Hayyaz” ve “Vadiy-i Muhassar” adında yer alan bir çöldür. Bunlar Meş’ar’in sınırlarıdır. Vakfe yapılan yerin bölümleri değillerdir. Ama izdiham söz konusu olduğunda “Me’zemin” tarafından yukarı çıkmak caizdir. “Me’zemin” Arafat ile Meş’aru’l-Haram arasında bir geçidin adıdır.

372-
Hac amellerini yapmakta olan biri, Arafat’tan hareket ettikten sonra bayram gecesinin bir miktarını sabaha kadar Meş’ar’de durması vaciptir. Meşhur görüşe göre, güneş doğmadan bir süre önce “Vadiy-i Muhassar”dan geçip Mina’ya girmesi caiz olmakla beraber, güneş doğuncaya kadar orada kalması ihtiyata uygundur.

373-
İhtiyari halde zikredilen vaktin tamamında vakfe vacip olmakla birlikte, vakfenin rükün miktarı, bir bölümünde orada bulunmaktır. Buna göre bayram gecesinin bir miktarı orada bulunur ve şafak sökmeden önce oradan hareket ederse zahiren haccı sahihtir. Şer-i hükmü bilerek bunu yapmış ise bir koyun keffaret vermelidir. Şer-i hükmü bilmiyor idiyse, keffaret vacip değildir.
Şafak vakti ile güneş doğma vakti arasındaki zaman diliminin tamamında değil de, bir bölümünde orada bulunursa haccı sahihtir. Kasıtlı olsa bile keffaret vacip değildir ama günahkâr sayılır.

374-
Bayram gecesi sabaha kadar, hatta ihtiyaten güneş doğuncaya kadar Meş’aru’l-Haram’da vakfenin vacip oluşundan şu kimseler müstesnadır:
Korkan kimseler, çocuklar, kadınlar, yaşlılık ve hastalık dolayısıyla güçsüz ve zayıf olanlar ve bunların bakımını üstlenen kimseler.
Buna göre; bu kimselerin bayram gecesi orada durup, sabah şafak sökmeden oradan Mina’ya doğru hareket etmeleri caizdir.

375-
Meş’ar’de vakfe ihlâs ve kurbet niyetiyle olmalıdır. Arafat’taki vakfede de açıklandığı üzere vakfenin ihtiyari olması da şarttır.

376-
Meş’ar’de ihtiyari vakfe yapamayan kimse yani; bayram gecesinde ve şafak sökmesi ile güneş doğması arasında Meş’arda vakfeyi unutarak veya mazeretten dolayı gerçekleştiremezse, zaruri vakfe yapması yeterlidir. Yani bayram günü güneşin doğuşundan öğlen vaktine kadar bir miktar durması yeterlidir. Bunu kasıtlı olarak yapmazsa haccı batıldır.
Arafat’ta Meş’ar’da Veya İkisinden Birinde Vakfeyi Yerine Getirmek → ← 2- Arafat’ta Vakfe
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français