Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

5- Mina’da Deve, Sığır Veya Koyun Kesmek → ← Mina Vacipleri

4- Akabe Cemeresini Taşlamak

Hac vaciplerinden dördüncüsü, Kurban günü Akabe Cemresi’ni (yani şeytanı) taşlamaktır. Bunun birkaç şartı vardır:

1-
İhlâs ve kurbet kastı olmalıdır.

2-
Yedi çakıl taşı atılması. Ondan daha azı yeterli olmadığı gibi, çakıldan başka şey atmak da yeterli değildir.

3-
Taşlar birbiri ardına atılmalıdır. Buna göre iki veya daha fazlasının aynı anda atılması yeterli değildir.

4-
Taşlar Cemere’ye ulaşmalıdır. Cemere’ye ulaşmayanlar sayılmaz.

5-
Çakıllar atılmak suretiyle Cemere’ye ulaşmalıdır. Cemere’ye bırakmak yeterli değildir.

6-
Hem taş atmak hem de Cemere’ye değmesi, ihramlının iradesi ve el hareketiyle olmalıdır. Buna göre; ihramlının elinde bulunan çakıl, bir hayvan ve insanın dokunmasıyla fırlayıp Cemere’ye değerse yeterli olmaz. Aynı şekilde, atılan çakıl bir hayvan veya insana değer ve onun hareketiyle Cemere’ye değerse yine yeterli olmaz.
Eğer çakıl yolda Cemere dışında başka bir şeye değer ve ondan sonra Cemere’ye değerse zahiren yeterlidir. Cemere’ye değmesi o şeyin etkisiyle olsa bile sakıncası yoktur. Sert bir yere değip oradan sekerek Cemere’ye değmesi gibi.

7-
Elle atılmalıdır. Ağız veya ayakla atılması yeterli değildir. Aynı şekilde, herhangi bir araçla atılması da aynı hükme tabidir.

8-
Taş atmak gün doğuşu ile batışı arasındaki bir zaman içinde yapılmalıdır. Kadınlar ve kurban bayramı gecesi Meş’ar’dan Mina’ya hareket etmeleri caiz olan kimselerin bayram gecesi taş atmaları yeterlidir.

377-
Çakılın Cemere’ye değip değmediğinde şek ederse, değmediğine karar vermelidir. Ancak amelin yapılması gereken yer (zaman) geçtikten sonra, mesela; kurban kestikten veya kafayı tıraş ettikten sonra ya da gece şek ederse bu hüküm geçerli değildir.

378-
Çakıllarda iki şey şarttır.

1
) Mescidu’l-Haram ve Mescidu’l- Hıyf hariç, Haremden olmalıdır. Meş’arden olması daha faziletlidir.

2
) İhtiyata binaen daha önce kullanılmış olmamalıdır.
Çakılların tırnak büyüklüğünde, hafif ve renkli olması, ihramlının da taş atarken yaya ve taharetli olması müstehaptır.

379-
Cemere’nin yüksekliği artırılmış ise, yeni yapılan bina miktarıyla yetinmek sakıncalıdır. Buna göre önceki miktarın taşlanması ihtiyat gereğidir. Yapamadığı taktirde hem kendisi yeni yapılan miktarı taşlamalı hem de eski miktarı taşlaması için naip tutmalıdır. Zikredilen hükümde şer-i hükmü bilen, bilmeyen veya unutan arasında fark yoktur.

380-
Unutkanlık yüzünden, hükmü bilmeyerek veya başka bir nedenle bayram günü cemereyi taşlamazsa, engel kalktığı zaman yerine getirmelidir. Elbette, gece taşlaması caiz olan kimselerden olmadığı durumda geçerlidir. Bu konu ileriki meselelerde açıklanacaktır.
Zahiren, engel kalktığında Mekke’de, Mina’da bulunsa veya ayın 13. gününden sonra olsa yine yerine getirmelidir. Ancak, bu son durumda ihtiyata uygun olanı, gelecek yıl kendisi haccederse bu ameli tekrar yapmasıdır. Kendisi haccetmezse naip tutmalıdır. Eğer Mekke’den çıktıktan sonra engel ortadan kalkarsa, geri dönmesi vacip değildir. Hatta evla ve ihtiyata uygun olan; hacca gidecekse gelecek yıl bu ameli yeniden yapmalı, gitmeyecekse naip tutmalıdır.

381-
Bayram günü unutkanlık veya hükmü bilmeyerek taş atmaz, tavaftan sonra hatırlar veya hükmü öğrenirse onu yerine getirmelidir. İhtiyaten yapması daha iyi olmasına rağmen yeniden tavaf etmesi vacip değildir.
Ama onu yapmamak, bilgisizlik veya unutkanlıktan başka bir neden olursa zahiren tavaf batıldır. Cemereyi taşladıktan sonra yerine getirmesi vaciptir.
5- Mina’da Deve, Sığır Veya Koyun Kesmek → ← Mina Vacipleri
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français