Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Eserleri » Hacc Amelleri

10, 11- Nisa Tavafı Ve Namazı → ← 6- Saçı Kısaltmak Veya Tıraş Etmek

7, 8, 9- Hac Tavafı, Namazı Ve Sa’y

Hac vaciplerinin yedinci, sekizinci ve dokuzuncusu; tavaf, namaz ve sa’ydir.

410-
Hac tavafı, tavaf namazı, sa’yin şartları yapılış şekliyle; umre tavafı, tavaf namazı ve sa’yinin aynısıdır.

411-
Hac tavafının kurbanlık gününde yapılması müstahaptır. İhtiyat gereği 11. günden sonra zahiren caiz olmasına rağmen ertelenmelidir. Hatta teşrik günlerinden biraz sonraya, hatta zilhicce ayının sonuna kadar geciktirmenin caiz olması hususunda güçlüdür.

412-
İhtiyata binaen hac tavafı ve namazı ve sa’yi temettü haccında Arafat ve Meş’ar vakfesinden önce yapılmamalıdır. Şer-i hüküm bilinmediği için yapılırsa, onlarla yetinmek sakıncalıdır. Ama gerekçesiz de değildir. Mezkur hükümden aşağıdaki durumlar müstesna tutulmuştur:

1-
Aylık adet olacağından veya ondan sonra doğum yapabileceğinden doğum kanından korkan kadın.

2-
Mekke’ye dönmeleri veya Mina’dan döndükten sonra yoğun izdiham veya başka bir nedenden dolayı tavaf edemeyen yaşlı hasta ve benzerleri.

3-
Herhangi bir şeyden korkarak Mekke’ye dönemeyen kimse.
Buna göre bu kişilerin Arafat ve Meş’ar vakfesinden önce ve hac ihramı bağladıktan sonra tavaf edip tavaf namazı kılmaları ve sa’y etmeleri caizdir. İhtiyaten ve evla olarak mümkün olduğu taktirde vakfelerden sonra, zilhicce ayının sonuna kadar ikinci kere yapmalıdır.

413-
Vakfelerden sonra hac tavafını yapan birisi, onu tıraş olup taksir ettikten sonraya ertelemelidir. Kasıtlı olarak ve hükmü bilerek öne alırsa, tıraş olmadan veya taksirden sonra ikinci kere yerine getirip bir koyun keffaret vermelidir.

414-
Şahsen hac tavafını, namazını ve sa’yini yapacak gücü olmayan kimsenin hükmü, 326. ve 342. meselelerde açıklanan temettü umresi bölümünde geçen aynı konumdaki kimseyle hükmü aynıdır. Adet olan veya doğum yapıp nifas olan kadın, şahsen tavaf etmesi için temizleninceye kadar sabredemez ise, tavaf ve namazı için naip tutmalıdır. Bunlar naip tarafından yapıldıktan sonra kendisi de şahsen sa’y etmelidir.

415-
Temettü haccı için ihrama giren, tavafı, tavaf namazını ve sa’yi yerine getirdikten sonra, güzel koku helal olur. Ama 407. meselede açıklandığı üzere kadınlar, kendisine haramdır. Av da ihtiyat gereği haramdır.

216-
Tavaf ve sa’yi vakfelerden önce olması caiz olan kimse, öne aldığı taktirde taşlamak, kurban kesmek, saçı tıraş etmek veya kısaltmak gibi Mina amellerini yapmadan kendine güzel koku helal olmaz.
10, 11- Nisa Tavafı Ve Namazı → ← 6- Saçı Kısaltmak Veya Tıraş Etmek
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français