Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Sorular ve Cevaplar » AYIN TESPİTİ

1 Soru: Ayın ilk günü ne şekilde sabit olur?
Cevap: Yeni bir ayın başlangıcı mükellefin yaşadığı yerin ufkunda hilalin çıplak gözle görülmesi şartına bağlıdır. Eğer buna dair itminanı varsa veya sözleri nakzedilmeyen iki adil şahit mükellefin ufkunda hilali gördüklerine dair şahitlik ederse onlara itimat edebilir.
sistani.org/26023
2 Soru: Hapiste olan bir kimse, Ramazan ayının girişine yakin edemezse ne yapmalıdır?
Cevap: Tahmin üzere amel etmelidir. Güçlü bir tahmin edebilme imkânı varsa, zayıf tahmine amel edemez. Güçlü tahmin için elinden gelen çabayı sarf etmelidir. O da mümkün olmazsa ihtimalin güçlenmesine neden olacaksa son çare olarak kuraya başvurabilir. Eğer zanna amel etmek mümkün değil de, Ramazan ayı olduğuna ihtimal verdiği bir ay oruç tutmalıdır. Elbette o ayı dikkate almalı, sonradan Ramazan ayı veya ondan sonra olduğu anlaşılırsa bir şey ona farz olmaz. Fakat Ramazan ayından önce olduğu anlaşılırsa, o zaman Ramazan ayının oruçlarını kaza etmelidir.
sistani.org/16307
3 Soru: Ramazan ayının son günü mü yoksa Şevval ayının ilk günü mü olduğunu bilmediğimizde ne yapmalıyız?
Cevap: İnsanın oruç tutması gerekir. Fakat o gün içerisinde Şevval ayının ilk günü olduğunu anlarsa, orucunu açmalıdır.
sistani.org/16308
4 Soru: Bir şehirde ayın ilk günü sabit olursa, ufukları bir olan diğer şehirler için de ayın ilk günü sabit olur mu?
Cevap: Evet olur. Fakat ufukların bir olmasından kasıt, yani birinci şehirde görüldüğünde, bulut gibi bir engel olmaması halinde diğer şehirde de görülmesidir. Bu, ikinci şehrin birinci şehrin batısında ve enlemde birbirine yakın olması durumundadır. Ama doğusunda olursa, birinci şehrin ufkunda kalma miktarı, iki şehrin güneş batışı arasındaki ihtilafının miktarından fazla olsa dahi, ufuklarının aynı olması halindedir.
sistani.org/16309
5 Soru: Kendisine Ramazan ayının ilk günü sabit olmadığından dolayı oruç tutmayan bir kimse, sonradan önceki gecenin ayın ilk gecesi olduğu sabit olursa ne yapmalıdır?
Cevap: O günün orucunu sonradan kaza etmelidir.
sistani.org/16310
6 Soru: Hilâlin yüksekliği veya geç batışı ile önceki gecenin, ayın ilk gecesi olduğuna hükmedilir mi?
Cevap: Hayır edilmez. Yine ayın kenarında aydınlığın olması, ikinci gece olduğuna delil değildir.
sistani.org/16311
7 Soru: Ayın ilk günü, müneccimin sözü ile sabit olur mu?
Cevap: Hayır, sabit olmaz. Ancak, insan onun sözü ile ayın ilk günü olduğuna yakin ederse, ona göre amel etmelidir.
sistani.org/16312
8 Soru: Şer'î hâkim hükmetmesiyle ayın ilk günü sabit olur mu?
Cevap: Hayır sabit olmaz. Ama onun hükmünden veya onun için sabit olmasından ayın görüldüğüne güven hâsıl olursa, sabit olur.
sistani.org/16313
9 Soru: Ayın ilk günü tespiti hangi yolla yapılır?
Cevap: Ayın ilk günü, dört yolla tespit edilir:
1- Bizzat insanın kendisinin hilâli görmesi ile.
2- Sözleri yakîn ve itminan sağlayacak bir gurubun ayı gördük demesiyle veya herhangi bir şeyle insana yakin hasıl olmasıyla veya aklan-i bir yolla güven hasıl olmasıyla.
3- İki adil erkeğin gece hilâli gördüklerini söylemeleri ile. Bu konu hakkında daha geniş bilgi için lütfen tam ilmihale müracaat ediniz.
4- Şaban ayından otuz günün geçmesi ile. Şabandan otuz gün geçince, Ramazan ayının ilk günü sabit olur. Yine, Ramazan ayından otuz günün geçmesiyle de Şevval ayının ilk günü sabit olur.
sistani.org/16314
Yeni bir soru göndermek için buraya tıklayınız
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français