Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Sorular ve Cevaplar » NEZİR

1 Soru: Nezir ne demektir?
Cevap: Nezir; insanın Allah rızası için hayır bir işi yapmayı veya yapılmaması daha iyi olan bir işi Allah rızası için terk etmeyi kendisine vacip etmesidir.
sistani.org/16793
2 Soru: Nezirde akit okumak gerekir mi?
Cevap: Nezirde, akit okunması gereklidir.
sistani.org/16794
3 Soru: Nezirde akiti Arapça okumak mı gerekir?
Cevap: Hayır, Arapça okunması gerekli değildir.
sistani.org/16795
4 Soru: Nezir aktini nasıl okumalıyız? Bir örnek ile açıklayabilir misiniz?
Cevap: Mesela, “hastam iyileşirse, Allah rızası için fakire on lira vereceğim” derse, nezri sahih olur. Eğer “Allah için şöyle yapmayı nezir ettim” derse, vacip ihtiyat gereği ona amel etmelidir.
sistani.org/16796
5 Soru: İnsan Allah’ın ismini zikretmeden yalnızca, “nezir ettim” derse neziri sahih midir?
Cevap: Nezri sahih değildir.
sistani.org/16797
6 Soru: İnsan nezir akdinde Allah’ın evliyalarının birisinin ismini zikrederse neziri sahih midir?
Cevap: Nezri sahih değildir.
sistani.org/16798
7 Soru: İnsan sahih nezir eder, fakat bilerek nezre amel etmezse ne yapması gerekir?
Cevap: Günah işlemiştir. Keffaret de ödemelidir.
sistani.org/16799
8 Soru: Nezir eden kimse baliğ mi olmalıdır?
Cevap: Evet, nezir eden baliğ ve akıllı olmalı ve kendi iradesiyle nezretmelidir.
sistani.org/16800
9 Soru: Nezir etmeye mecbur edilenin kimsenin nezri sahih midir?
Cevap: Nezri sahih değildir.
sistani.org/16801
10 Soru: Sinirlenerek iradesiz nezredenin nezrinin hüküm nedir?
Cevap: Sahih değildir.
sistani.org/16802
11 Soru: Aptal (yani, malını anlamsız yerlerde harcayan) bir şahıs, fakire bir şey vermesini nezrederse nezrini yerine getirmeli midir?
Cevap: Nezri sahih değildir.
sistani.org/16803
12 Soru: Müflis, tasarruf etmekten men edildiği bir malı fakire vermeği nezrederse nezrinin hükmü nedir?
Cevap: Nezri sahih değildir.
sistani.org/16804
13 Soru: Kadın kocasının zevk alma hakkıyla çelişirse nezir etmeden önce veya daha sonra kocasından izin almadan nezir etmesi sahih midir?
Cevap: Nezir etmesi sahih değildir. Evlenmeden önce dahi nezretmiş olsa hüküm aynıdır.
sistani.org/16805
14 Soru: Kocasından izinsiz kadının kendi malından nezir etmesinin hükmü nedir?
Cevap: Sakıncalıdır. Bu konuda ihtiyat edilmelidir.
sistani.org/16806
15 Soru: Kadının hac, zekât, sadaka, baba-anneye ve yakınlara ihsan etmede, kocasından izin alması gerekir mi?
Cevap: Kocanın izni gerekmez.
sistani.org/16807
16 Soru: Kadın, kocasının izniyle nezir ederse, daha sonra kocası onun nezrini bozabilir mi?
Cevap: Bozamaz ve nezrini yerine getirmesine engel olamaz.
sistani.org/16808
17 Soru: Evladın nezir etmesinde babanın izni şart mıdır?
Cevap: Şart değildir.
sistani.org/16809
18 Soru: Anne veya baba, şefkatten dolayı çocuklarını yapmış olduğu nezirden men ederler ve onlara uymamak incinmelerine sebep olursa, nezirin hüküm nedir?
Cevap: Nezir batıl olur.
sistani.org/16810
19 Soru: İnsan yapamayacağı bir şeyi nezredebilir mi?
Cevap: İnsan yapabileceği bir şeyi nezretmelidir. Mesela yaya olarak Kerbela’ya gidemeyeceği halde yaya gitmeyi nezrederse, nezri sahih değildir.
sistani.org/16811
20 Soru: İnsan nezrettiğinde yapmaya gücü olur daha sonra aciz olursa nezrinin hükmü nedir?
Cevap: Nezri batıl olur. Ona bir şey de gelmez.
sistani.org/16812
21 Soru: İnsan oruç tutmayı nezreder, daha sonra nezre amel etmekten aciz olursa ne yapması gerekir?
Cevap: Vacip ihtiyat gereği her gününe 750gr yiyecek fakire vermelidir veya orucu tutması için birisine 1.5 kg yiyecek vermelidir.
sistani.org/16813
Yeni bir soru göndermek için buraya tıklayınız
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français