Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Sorular ve Cevaplar » SUNİ DÖLLENME

1 Soru: Bir karı- kocanın sperm ve yumurtasının yapay dölleme sonucu bir baska kadının rahmine yerlestirilmesiyle cocuk sahibi olmalari caiz midir?
Cevap: Evet, kadının yumurtası ile kocasının sperminin bir tüp içerisinde aşılandıktan sonra yabancı bir kadının rahmine yerleştirilmesi haddi zatında caizdir. Fakat bu tür operasyonlar çoğunlukla haram olan bakış ve dokunuşa bağlı olduğundan gerek müracaat edenler, gerekse müracaat edilenler için avret mahallinin açılmasını gerektirecek durum zaruri olmalıdır. Mesela; eşin hamile kalması sadece bu yolla mümkün olursa ve sabretmek örfen katlanılamayacak kadar sıkıntılı olursa zaruret ölçüsünde dokunmak ve bakmak caiz olur.
Her halükarda rahminde gelişen ve doğan çocuğun doğduktan sonra o kadına (rahim veya yumurtanın sahibi olan kadına) ait olmasında hiçbir sakınca yoktur. Miras konusunda ihtiyatın gereğine göre amel edilmeli, sulh etmelidirler. Doğan çocuğun yumurtanın sahibi ile mahremdir; zira o, babasının eşidir. Rahim sahibi ile de annesi gibi ona mahremdir.
Doğan çocuk sperm sahibine intisap eder ve spermin sahibi onun şer’i açıdan babası sayılır.
sistani.org/26018
2 Soru: Benim cocuğum olmuyor, acaba kocamın spermi vasıtasıyla tüp bebek yaptırabilir miyim?
Cevap: Kadının yumurtası ile kocasının sperminin bir tüp içerisinde aşılandıktan sonra kadının rahmine yerleştirilmesi haddi zatında caizdir. Fakat bu tür operasyonlar çoğunlukla haram olan bakış ve dokunuşa bağlı olduğundan gerek müracaat edenler, gerekse müracaat edilenler için avret mahallinin açılmasını gerektirecek durum zaruri olmalıdır. Mesela; eşin hamile kalması sadece bu yolla mümkün olursa ve sabretmek örfen katlanılamayacak kadar sıkıntılı olursa zaruret ölçüsünde dokunmak ve bakmak caiz olur. Her halükarda rahminde gelişen ve doğan çocuk o ikisine aittir, miras ve mahremlik gibi şer’i hükümlerin hepsi onun için geçerlidir.
sistani.org/26019
3 Soru: Suni döllemenin hükmü nedir?
Cevap: Kadına, evli olsa da olmasa da, kendisi ve kocası razı olsun veya olmasın, Suni dölleme işlemini ister kocası yapsın ister başkası, başka birinin menisi (spermi) ile dölleme yapmak caiz değildir.
sistani.org/16655
4 Soru: Eğer bir kadın kendi kocasına ait olmayan sperm ile döllenir ve hamile kalarak bir çocuk dünyaya getirirse ne yapmak gerekir?
Cevap: Eğer bir kadın kendi kocasına ait olmayan sperm ile döllenir ve hamile kalarak bir çocuk dünyaya getirirse; eğer bu yanlışlıkla meydana gelmişse şöyle ki: onu kendi kocasının spermi ile dölleyecekleri yerde hata ile başka bir şahsın spermini kullanarak döllemişlerse, bu durumda tereddütsüz çocuk sperm sahibine aittir. Bu meselenin hükmü vetyi şüphe (şüpheli ilişki) konusu ile aynıdır. Bu dölleme bilinçli ve kasıtlı olarak yapılmış olsa bile, yine de çocuğun sperm sahibine ait olması uzak bir ihtimal değildir. Nesep ile ilgili bütün hükümle hatta miras konusu onlar arasında geçerlidir. Oysa miras konusunda zina yolu ile dünyaya getirilmiş çocuk istisna edilmiştir. Her ne kadar yapılan bu iş haram olsa da, bu zina hükmünü taşımaz. Her iki durumda çocuk annesine aittir. Onunla diğer evlatları arasında hiçbir fark yoktur.
sistani.org/16656
5 Soru: Bir kadın kendi kocasının spermini musahaka (lezbiyenlik) sonucu ve benzeri bir yolla başka bir kadının rahmine taşır, o kadın da hamile kalarak bir çocuk dünyaya getirirse, çocuk kime aittir?
Cevap: Bir kadın kendi kocasının spermini musahaka (lezbiyenlik) sonucu ve benzeri bir yolla başka bir kadının rahmine taşır, o kadın da hamile kalarak bir çocuk dünyaya getirirse, bu amel haram olmakla beraber, çocuk spermin sahibi olan erkeğe ve onu doğuran kadına aittir.
sistani.org/16657
6 Soru: Eğer kadının yumurtalığı ve erkeğin spermi alınarak suni bir rahimde döllenir ve bir çocuk dünyaya getirilirse, çocuk kime aittir?
Cevap: Eğer kadının yumurtalığı ve erkeğin spermi alınarak suni bir rahimde döllenir ve bir çocuk dünyaya getirilirse, zahiren o çocuk sperm ve yumurtalık sahibine ait olur. Onunla o ikisi arasında neseple ilgili bütün hükümler hatta miras hükümleri sabit olur. Elbette dölleme işlemi yapılmadan önce ikisinden biri ölürse, çocuk ondan miras alamaz.
sistani.org/16658
7 Soru: Döllenmiş bir yumurtalık bir kadının rahminden alınarak başka bir kadının rahmine bırakılır ve orada geliştikten sonra bir çocuk olarak dünyaya gelirse çocuk hangi kadına aittir?
Cevap: Eğer döllenmiş bir yumurtalık bir kadının rahminden alınarak başka bir kadının rahmine bırakılır ve orada geliştikten sonra bir çocuk olarak dünyaya gelirse, o kadınlardan hangisi ile evlat-anne ilişkisi olması gerektiği konusunda ihtiyata riayet edilmelidir. Gerçi onun, rahim sahibine mahremiyeti sabittir.
sistani.org/16659
8 Soru: Kadının kendi kocasının spermi ile döllenmesi caiz midir?
Cevap: Caizdir.
sistani.org/16660
9 Soru: Kadının kendi kocasının spermi ile döllenmesinin helal olduğunu buyurdunuz. Sorum şu ki; başka birisi bu döllemeyi yapabilir mi?
Cevap: Bu iş bakılmanın haram olduğu bir yere bakmayı veya bedenin dokunulması haram olan bir yere dokunmayı gerektirirse, kocası dışında birinin bunu yapması caiz olmaz. Ancak zaruret halinde mesela çocuğunun olmaması onun için büyük bir sıkıntıya sebep olursa -hatta diğerlerinin kınaması vesilesi ile olsa bile- ve hamile kalması için bunu dışında bir yol olmazsa caizdir. Bu yolla dünyaya gelen çocuğun onların diğer evlatları ile hiçbir farkı yoktur.
sistani.org/16661
10 Soru: Kadını, kocası öldükten sonra onun menisi (spermi) ile döllemek caiz midir?
Cevap: Kadını, kocası öldükten sonra onun menisi (spermi) ile döllemek farz ihtiyat gereği caiz değildir.
sistani.org/16662
11 Soru: Kadının kocası öldükten sonra onun menisi ile döllenir ve çocuk olursa, her ne kadar farz ihtiyat gereği caiz değildir buyuruyorsanız –fakat böyle bir yanlışlık olursa-mirastan pay alır mı?
Cevap: Eğer bu yapılırsa, çocuk ona ait olsa da ondan miras almaz.
sistani.org/16663
Yeni bir soru göndermek için buraya tıklayınız
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français