Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Sorular ve Cevaplar » Arama (aile)

1 Soru: Zekatı kimlere verebiliriz?
Cevap: Zekât şu sekiz yerden birinde kullanılmalıdır:
1) Fakirler: Kendisinin ve ailesinin bir yıllık ihtiyacına sahip olmayan kimseye fakir denir. Sanatı, mülkü veya sermayesi olup, onlarla bir yıllık masrafını karşılayacak durumda olan kimse fakir değildir.
2) Miskinler: Fakirden daha güç bir durumda bulunup, zorlukla geçinen kimseye miskin denir.
3) Zekât İşlerinde Çalışan Görevliler: Bundan maksat, Masum İmam (a.s) ya da onun naibi (=vekili) tarafından zekâtları toplamak, korumak, toplananların hesabını yapmak ve onları İmam'a (a.s), naibine veya fakirlere ulaştırmakla görevlendirilmiş kimsedir.
4) Kâfirler ve Bazı Müslümanlar: Zekât verildiği takdirde kalpleri İslâm dinine ısındırılacak, savaşta veya başka yerlerde Müslümanlara yardım edecek olan kâfirler. Aynı şekilde Peygamber'in (s.a.a) getirdiklerinin bazılarına zayıf imanı olan Müslümanlara zekât verilebilir. Elbette zekat verilmesi halinde imanlarının güçlenmesine sebep olmalıdır. Emiru'l Müminin Hz. Ali'nin (a.s) velayetine imanı olmayan için de aynı hüküm geçerlidir.
5) Köleler: Köleleri satın alarak serbest bırakmak.
6) Borçlular: Bunlar, borçlanarak borcunu ödeyemeyen kimselerdir.
7) Allah yolunda harcamak: Yani cami ve dini eğitim yapılan medreseler yahut şehrin temizliği, yol yapımı geliştirilmesi ve diğer Müslümanların genelinin yararına olan işlerde kullanmak.
8) Yolcular: Yolculukta muhtaç düşen kimselerdir.
Bunlar zekâtın harcanabileceği yerlerdir. Mal sahibi İmam'ın (a.s) veya vekilinin izni olmadan 3. ve 4. yerlerde zekâtı kullanamaz. 7. yerde de farz ihtiyat gereği şer'i hâkimden izin almalıdır.
Daha fazla bilgi için lütfen sitemizde bulunan tam ilmihal kitabının zekat bölümüne müracaat ediniz.
ZEKAT YERLERİ
2 Soru: Bir kimseye hacca götürüp getirecek ve bu müddet içerisinde ailesinin ihtiyacını karşılayacak miktarda para verilip; "Git haccını yap" denilirse ve verilen para ona temlik edilmezse bu kimseye hac farz olur mu?
Cevap: Eğer geri almayacaklarından emin olursa, üzerine hac farz olur.
HACC
3 Soru: Acaba damadın ailesinin evlilik merasiminde geline hediye ettikleri altınlar geline mi aittir yoksa damada mı?
Cevap: Kadınların taktığı altın türü şeyler bayana aittir. Bunun dışında bir şey olursa örneğin; cumhuriyet altını vb. şeyler takanın, bağışlayanın niyetine bağlıdır. Bu şahısların niyeti de genelde karinelerden belli olur.
HEDİYE
4 Soru: Yol azığı ve bineği olmayan kimseye başka birisi hacca gitmesini söyler onun ve de hac yolculuğunda olduğu sürece geride bıraktığı ailesinin masraflarını karşılamayı üstlenirse üzerine hac farz olur mu?
Cevap: Eğer insan onun bu masrafları ödemesine güven duyarsa, üzerine hac farz olur.
HACC
5 Soru: Müslüman bir kimse şer’i hükümleri yerine getirebileceğine emin olursa Müslüman olmayan bir ülkeye yerleşebilir mi?
Cevap: Aynı şekilde Müslüman’ın hali hazırda ve gelecekte kendisinin ve ailesinin şer’i hükümleri yerine getirmesine herhangi bir engel teşkil etmemesi durumunda, Müslüman olmayan bir ülkeye yerleşmesi caizdir.
GAYRÎ İSLAM ÜLKELERE HİCRET
6 Soru: Genelde bütün ailelerde akit zamanında (nişanlılık zamanı) kızın hamile kalmaması için cinsel ilişkiye izin verilmemektedir. Bu dönemde (nişanlılık) nişanlılar şer'i ve örfün kanun kurallarını da düşünerek nasıl bir ilişki içinde olmalıdırlar?
Cevap: Kız ve erkek akit okunduktan sonra karı koca sayılırlar. Cinsel ilişki konusunda diğer evli çiftlerden hiç bir farkları yoktur. Fakat bizim bulunduğumuz bölgede bilinen zımnî şart vardır; kızın kocanın ilişki konusunda her istediğini kabul etmesi gerekli değildir.
KADIN ERKEK İLİŞKİSİ
7 Soru: Ortak yaşamda önemli olan şeyler nelerdir?
Cevap: Eşlerin birbirlerine karşı şer'i haklarına riayet etmeleri, birbirlerinin hatalarını affetmeleri, aile ocağının, yuvasının muhabbet içinde olmasını sağlamaya çalışmalarıdır .
KADIN ERKEK İLİŞKİSİ
Yeni bir soru göndermek için buraya tıklayınız
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français