پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » خمس

۱۱ پرسش: تعیین قیمت کالاهای موجود مغازه هنگام موعد سال خمس مشکل است، آیا تخمیناً محاسبه شود یا احتیاج به مصالحه دارد؟
پاسخ: تخمین کارشناس کافی است.
۱۲ پرسش: آیا یارانه که به حساب واریز می شود، سر سال خمسی باید حساب شود و خمس آن داده شود؟
پاسخ: اگر در سالی که به حساب واریز شده هزینه زندگی نگردد، خمس دارد.
۱۳ پرسش: کسی که سر سال خمسی اش را فراموش کرده چگونه باید محاسبه کند؟
پاسخ: اگر سودی برای او حاصل شود و شک کند که سر سال او قبل از بدست آوردن این سود بوده که بنابر این جایز است آن را در مؤونه ۱۱ ماه آینده مصرف کند یا اینکه بعد از چند روز سال خمسی او فرا می رسد و بعد از آن تاریخ (بدون پرداخت خمس) حق مصرف آن را نخواهد داشت، پس در این مورد جایز است اینکه بنا را بر احتمال اول بگذارد.
اما اگر در میان سال زیان کند سپس سودی بدست بیاورد و شک کند که سود را پس از انقضای سال خمس خود بدست آورده که در این صورت زیان را نمی تواند از سود تدارک کند یا اینکه در اثنای سال بدست آورده که در این صورت تدارک ممکن است ، نمی تواند بنا را بر تدارک بگذارد. و در اینجا صورتهای مختلف دیگری است.
۱۴ پرسش: آیا بر زمین خریداری شده خمس واجب است ؟
پاسخ: اگر زمین موات باشد یعنی قبلا بران زراعت وساختمان نشده است خمس ندارد ولی پولی که به عنوان خرید پرداخته است خمس دارد واگر ان را قسطی خریده است باید قسطها را از پول خمس داده بپردازد واما اگر پولی را قرض کرده وبا ان خریده است لازم نیست قسطها را با پول خمس داده بپردازد.
۱۵ پرسش: مبلغی را که به عنوان ودیعه به مؤجر می دهیم، خمس دارد؟ مبلغی را که به عنوان ودیعه از مستأجر می گیریم، خمس دارد؟
پاسخ: اولی خمس دارد و اگر سر سال خمس گرفتن آن ممکن نباشد می توانید تا نقد شد خمس آن را بدهید. و دومی خمس ندارد.
۱۶ پرسش: آیا افزایش ارزش سرقفلی مشمول خمس است وآیا افزایش قیمت هر سال باید محاسبه گردد یا هنگام فروش؟
پاسخ: افزایش قیمت آن خمس ندارد مگر هنگام فروش که جزو درآمد همان سال حساب می شود.
۱۷ پرسش: در صورتی که سرقفلی مغازه مشمول خمس است، خمس سرقفلی را به قیمت زمان خرید آن باید پرداخت با قیمت فعلی (موعد محاسبه خمس)؟
پاسخ: به قیمت فعلی مگر اینکه با پولی خریداری شده باشد که سال بر آن گذشته است که در اینصورت همان قیمت خرید ملاک است.
۱۸ پرسش: کسی که برای عمره یا حج مستحبی مبلغی برای ثبت نام پرداخت کرده و پس از یک سال یا بیشتر از دنیا رفته است آیا پرداخت خمس بر ورثه واجب است؟
پاسخ: اگر متوفی اهل خمس بوده است و خمس آن مبلغ را از روی غفلت نداده باشد تخمیس آن مبلغ لازم است.
۱۹ پرسش: شخصی مقداری پول جهت خرج سفر، خرید قربانی، سوغات و دیگر مخارج حج همراه خود برده است و در اثنای سفر موعد سال خمسی وی فرا می رسد، آیا پرداخت خمس این پول لازم است یا اینکه جزء مؤونه سال قبل محسوب می گردد؟
پاسخ: خمس دارد.
۲۰ پرسش: زنی هستم که از خود درآمدی ندارم مقدار دو میلیون به من ارث رسیده که من آن را به کار بستم ایا به این پول خمس تعلق میگیرد ؟
پاسخ: خمس ندارد.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français