پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

سایر مسائل مربوط به محارم سببی / محرم نبودن فرزندان قبلی زوج و زوجه به یکدیگر ← → افرادی که به زوج محرم می‌شوند

افرادی که به زوجه محرم می‌شوند

مسأله 77. زن (زوجه) از میان خویشاوندان زوج، با افراد ذیل محرم می‌شود:
1. پدر شوهر (نسبی یا رضاعی)؛
2. پدربزرگ شوهر (پدرِ پدر شوهر و پدر مادر شوهر) هر چه بالا رود؛ چه اینکه نسبی باشند یا رضاعی؛[1]
3. پسرهای شوهر که از همسر دیگرش دارد و نوه­های او هرچه پایین روند، مانند پسرِ پسر شوهر و پسرِ دختر شوهر (نسبی یا رضاعی) و حکم مذکور شامل پسرانی که بعد از عقد ازدواج از همسر دیگر به دنیا می‌آیند نیز می­شود.[2]
به عبارت دیگر عروس انسان،[3] عروس فرزند انسان، همسر پدر انسان[4]- با توضیحی که بیان شد - با وی محرم می­باشند.

[1]. شایان ذکر است، اولاد زن که از شوهر سابقش است به پدر شوهر، مادر شوهر، برادر شوهر و خواهر شوهر جدیدش محرم نیستند. همین طور، اولادی که مرد از همسر دیگرش دارد با پدر زن، مادر زن، برادر زن و خواهر زن جدیدش محرم نمی­باشند.
[2]. بنابراین، اگر مردی که دارای همسر است با زن دیگری ازدواج کند و از زن جدیدش صاحب پسر شود، پسر مذکور به زن اوّل این مرد، مَحرم است، هرچند زن اول از این مرد طلاق گرفته باشد. همچنین، این پسر به زنان بعدی که این مرد بگیرد، مَحرم است.
[3]. شایان ذکر است، اگر مردی با زنی ازدواج کند که آن زن، پسری از شوهر سابقش داشته باشد، زن آن پسر به این مرد مَحرم نیست، چون واقعاً عروس او نیست، بلکه عروس زن او است. همچنین، مادر و مادربزرگ عروس انسان با وی محرم نیست و ازدواجشان مانعی ندارد.
[4]. ولی مادر و مادربزرگ و سایر بستگان همسر پدر انسان، با وی محرم نیستند.
سایر مسائل مربوط به محارم سببی / محرم نبودن فرزندان قبلی زوج و زوجه به یکدیگر ← → افرادی که به زوج محرم می‌شوند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français