پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ازدواج مرد با دختر همسر و خواهر همسرش ← → افرادی که به زوجه محرم می‌شوند

سایر مسائل مربوط به محارم سببی / محرم نبودن فرزندان قبلی زوج و زوجه به یکدیگر

مسأله 78. اگر مردى که فرزند دارد با زنی ازدواج نماید که او هم از شوهر قبلى خود دارای فرزند می‌باشد، فرزند یا فرزندان همسر اوّل فرد، به فرزند یا فرزندان همسر دوّم وی محرم نیستند، چون نه پدرشان یکى است و نه مادرشان؛
ولی اگر مردی که از همسر قبلی خود فرزند دارد، از همسر جدیدش فرزند­دار شود، اولاد جدیدش، خواهر و برادر پدری اولاد قبلی وی محسوب شده و با هم محرمند، زیرا پدرشان یکی است و محرم نسبی یکدیگر می‌باشند.
همین طور، زنی که از همسر قبلی خود فرزند دارد، چنانچه از همسر جدیدش فرزند­دار شود، اولاد جدیدش، خواهر و برادر مادری اولاد قبلی وی محسوب شده و با هم محرمند، زیرا مادرشان یکی است و محرم نسبی یکدیگر می‌باشند.
ازدواج مرد با دختر همسر و خواهر همسرش ← → افرادی که به زوجه محرم می‌شوند
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français