پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ازدواج مرد با برادر‌زاده یا خواهرزادۀ همسرش ← → سایر مسائل مربوط به محارم سببی / محرم نبودن فرزندان قبلی زوج و زوجه به یکدیگر

ازدواج مرد با دختر همسر و خواهر همسرش

مسأله 79. اگر انسان با زنی که از همسر سابقش دختر دارد ازدواج نماید، ‌همان طور که در مسألۀ «76» ذکر شد، در صورت نزدیکی با همسر خویش برای همیشه با دختر وی محرم می­شود؛[1] ولی تا زمانی که با وی نزدیکی نکرده، بنابر احتیاط لازم نمی­تواند همزمان با دختر وی نیز ازدواج نماید[2] و اگر قبل از نزدیکی همسرش را طلاق داده یا همسرش فوت نماید می­تواند با دختر وی ازدواج کند.
مسأله 80. مرد تا زمانی که رابطۀ زوجیّت وی با همسرش باقی است - چه در ازدواج دائم و چه موقّت - نمی‌تواند با خواهر همسرش ازدواج کند؛ چه اینکه خواهر نسبی باشد یا رضاعی و چه ازدواج دائم باشد یا موقّت و در صورتی که اقدام به این امر نماید، ازدواج وی با خواهر همسرش باطل است.[3]
مسأله 81. اگر مردی همسر خویش را طلاق دهد، چنانچه طلاق رجعی باشد، تا زمانی که عدّه­اش تمام نشده، نمی­تواند با خواهر همسرش ازدواج نماید.
مسأله 82. اگر مردی همسر خویش را طلاق دهد، در صورتی که طلاق بائن باشد یا همسرش از افرادی است که نیازی به عدّۀ طلاق ندارد - مانند زنی که یائسه است یا با وی نزدیکی صورت نگرفته - بعد از طلاق می­تواند با خواهر وی ازدواج نماید؛
شایان ذکر است، وفات همسر در حکم طلاق بائن می­باشد.
مسأله 83. مردی که ازدواج موقّت کرده، در صورتی که مدّت عقد ازدواج تمام شود یا مدّت را به همسرش ببخشد، بنابر احتیاط لازم نمی­تواند تا زمانی که عدّۀ همسرش تمام نشده با خواهر وی ازدواج نماید؛
ولی در صورت فوت زوجه، ازدواج با خواهر وی اشکالی ندارد.

[1]. دختر مذکور، «ربیبه» نامیده می­شود.
[2]. اگر اقدام به چنین ازدواجی نماید، بنابر احتیاط لازم حکم به بقای زوجیّت مادر دختر و نیز حکم به صحیح بودن ازدواج با دختر نمی­شود. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
[3]. چنانچه فرد به‌طور همزمان اقدام به ازدواج با دو خواهر نماید، عقد ازدواج هر دو باطل است.
ازدواج مرد با برادر‌زاده یا خواهرزادۀ همسرش ← → سایر مسائل مربوط به محارم سببی / محرم نبودن فرزندان قبلی زوج و زوجه به یکدیگر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français