پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

کیفیّت محرمیّت با فرزند خوانده از طریق عقد موقّت ← → ازدواج مرد با دختر همسر و خواهر همسرش

ازدواج مرد با برادر‌زاده یا خواهرزادۀ همسرش

مسأله 84. مرد تا زمانی که رابطۀ زوجیّت او با همسرش باقی است - چه ازدواج دائم بوده و چه موقّت - نمی­تواند بدون اذن همسرش با برادرزاده یا خواهرزادۀ وی[1] - چه نسبی و چه رضاعی - ازدواج (دائم یا موقّت) کند و چنانچه اقدام به این امر نماید، ازدواجش با برادرزاده یا خواهرزادۀ همسرش باطل می­باشد؛ مگر آنکه همسرش بعد از عقد آن را اجازه دهد.
مسأله 85. مرد می‌تواند بدون اذن همسرش (چه اینکه عقد وی با همسرش دائم باشد یا موقّت) با عمّه یا خالۀ همسرش ازدواج (دائم یا موقّت) کند.
مسأله 86. اگر مردی همسر خویش را طلاق دهد، چنانچه طلاق رجعی باشد تا زمانی که عدّه­اش تمام نشده، نمی­تواند بدون اذن همسرش با برادر‌زاده یا خواهر‌زادۀ وی[2] ازدواج کند؛
ولی در صورتی که طلاق بائن باشد یا همسرش از افرادی است که نیازی به عدّۀ طلاق ندارد - مانند زنی که یائسه است یا با وی نزدیکی صورت نگرفته - بعد از طلاق می­تواند با برادر‌زاده یا خواهر‌زادۀ وی ازدواج نماید و نیازی به اذن از همسر مطلّقه­اش ندارد.[3]

[1]. هر چه پایین رود، مانند نوۀ برادر همسرش یا نوۀ خواهر همسرش.
[2]. همان.
[3]. همچنین، اگر همسرش فوت نماید، اذن وی ساقط می­شود.
کیفیّت محرمیّت با فرزند خوانده از طریق عقد موقّت ← → ازدواج مرد با دختر همسر و خواهر همسرش
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français